Vlada utvrdila prijedloge dvaju urbanističkih planova na Medvednici

FaH/ Dario GREZLJ /ds

Vlada je na sjednici u četvrtak utvrdila prijedloge Urbanističkog plana uređenja (UPU) “Vršna zona” Medvednica i UPU-a “Skijaški kompleks” Medvednica, koji su važni Zagrebu jer su preduvjet za početak radova na sljemenskoj žičari.

To su prvi UPU-i državnog značaja i prvi za koje Vlada utvrđuje prijedlog plana te upućuje u javnu raspravu. Nositelj izrade planova je Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, a koordinator Hrvatski zavod za prostorni razvoj. Sve troškove izrade i donošenja prostornih planova snosi Grad Zagreb, doznaje Hina u Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Istovremeno se provodi postupak strateške procjene utjecaja na okoliš, sukladno Zakonu o zaštiti okoliša. U prijedloge planova ugrađene su mjere zaštite okoliša i ublažavanja utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitosti područja ekološke mreže.

Prijedlog UPU-a “Vršna zona” propisuje uvjete za rekonstrukciju i gradnju gornje stanice žičare iz smjera Zagreba, rekonstrukciju građevine Vidikovca u sklopu gornje stanice skijaške žičare Panjevina, sportskih sadržaja, rekonstrukciju i turističku valorizaciju TV tornja te dopunu ponude Tomislavova doma sportsko-rekreacijskim sadržajima.

Prijedlog UPU-a “Skijaški kompleks” propisuje uvjete za rekonstrukciju i gradnju skijaških žičara i staza, novog akumulacijskog jezera i dopunu sustava zasnježenja, sportskih i turističkih sadržaja, potrebnih površina za očekivani broj posjetitelja te smještaj helidroma za hitne intervencije na skijalištu.

Posebno je razmotrena mogućnost cjelogodišnjih sportsko-rekreacijskih aktivnosti planiranjem gradnje montažno-demontažnih konstrukcija za adrenalinske parkove i stazu za ljetno sanjkanje na površini skijaških staza, koje će se postavljati izvan skijaške sezone.

Komentiraj