Impressum

Izdavač
Nacional News Corporation d.o.o.

ISSN 1331-8209

ISSN 1333-9168

Adresa redakcije
Maksimirska 120
10 000 Zagreb

Telefon – tajništvo
091/604-9723

E-mail
Tajništvo: [email protected]
Portal: [email protected], [email protected]

Odjel korporativnih komunikacija
Silvia Praprotnik, direktorica
[email protected]

Odjel pretplate
Pavle Gibitz, voditelj
091/457-9057
[email protected]

Glavni urednik
Berislav Jelinić

Zamjenica glavnog urednika
Orhidea Gaura Hodak

Pomoćnici glavnog urednika
Tamara Borić (Desk)
Boris Bilas (Politika)
Saša Leković (Međunarodni projekti)
Blaž Zgaga (Urednik istraživanja)

Nacional.hr, glavna urednica
Helena Puljiz

Nacional.hr, izvršna urednica
Morana Kursar

Novinari
Stjepan Balent (urednik), Sandra Bolanča, Sandra Carić Herceg, Luka Čičak, Dragan Đurić, Dubravko Jagatić, Iva Körbler, Stipe Majić, Kristina Olujić, Senad Pašić, Boris Pavelić, Damir Petranović, Karlo Propadalo, Teddea Senjanović, Alan Sinovčić, Dean Sinovčić, Aleksandar Stajčić, Lorena Šipek, Zrinka Vrabec Mojzeš, Danijel Vukušić

Dizajn
Ivanka Bukovec

Redaktori
Ivona Bečeić
Milan Pavlinović

Kolumnisti
Pavle Svirac
Zrinka Vrabec Mojzeš
Jelena Lovrić
Drago Pilsel
Željko Žutelija

Fotografi
Saša Zinaja

Informatička i web podrška
Ante Živković

Direktori
Mladen Ninčević
Berislav Jelinić
Marin Picukarić

Savjetnice Uprave
Sanja Medica
Silvia Praprotnik

Tajnica redakcije
Dijana Vaniš

Tisak
RADIN PRINT d.o.o.
Sveta Nedelja

Distribucija
Tisak d.d.