Impressum

Izdavač
Nacional News Corporation d.o.o.

ISSN 1331-8209

ISSN 1333-9168

Adresa redakcije
Maksimirska 120, 10000 Zagreb

Telefon
091/604-9723

E-mail
[email protected]

Pretplata se naručuje putem gore navedenog telefona i na e-mail
[email protected]

Glavni urednik
Berislav Jelinić

Zamjenica glavnog urednika
Orhidea Gaura Hodak

Zamjenica glavnog urednika za web
Tamara Opačak-Klobučar

Pomoćnici glavnog urednika
Tamara Borić (Desk) i Boris Bilas (Politika)

Novinari
Josip Bagić, Sandra Bolanča, Sandra Carić Herceg, Dragan Đurić, Mateja Gajnik, Ivan Ivanuš, Dubravko Jagatić, Iva Körbler, Morana Kursar, Saša Leković, Kristina Olujić, Senad Pašić, Boris Pavelić, Alan Sinovčić, Dean Sinovčić, Aleksandar Stajčić, Renata Škudar, Zrinka Vrabec Mojzeš, Blaž Zgaga

Dizajn
Ivanka Bukovec

Redaktori
Ivona Bečeić, Milan Pavlinović

Kolumnisti
Pavle Svirac, Zrinka Vrabec Mojzeš, Jelena Lovrić

Fotografi
Saša Zinaja

Informatička i web podrška
Ante Živković

Direktori
Mladen Ninčević i Berislav Jelinić

Tajnica redakcije
Dijana Vaniš

Tisak
RADIN PRINT d.o.o., Sveta Nedelja

Distribucija
Tisak d.d.