Impressum

Izdavač
Nacional News Corporation d.o.o.

ISSN 1331-8209

ISSN 1333-9168

Glavni urednik
Berislav Jelinić

Zamjenica glavnog urednika
Orhidea Gaura Hodak

Pomoćnici glavnog urednika
Tamara Borić (Desk) i Boris Bilas (Politika)

Novinari
Sandra Carić Herceg, Saša Drinić, Martina Jurković, Iva Körbler, Ana Malbaša, Kristina Olujić, Davor Pašalić, Aleksandar Stajčić, Zrinka Vrabec Mojzeš

Dizajn
Ivanka Bukovec, Mirjana Kapitan

Redaktori
Ivona Bečeić, Milan Pavlinović

Kolumnist
Ivan Starčević, Pavle Svirac, Željko Senečić, Zrinka Vrabec Mojzeš

Fotografi
Saša Znaja

Direktori
Mladen Ninčević i Berislav Jelinić

Direktorica marketinga i prodaje
Ksenija Boršćak
091/604 97 18

PR i marketing
Marijana Vučković
091/604 97 22

Tajnica redakcije
Dijana Vaniš

Adresa redakcije
Maksimirska 120, 10000 Zagreb

Telefon
091/604-9723

E-mail
[email protected]

Pretplata se naručuje putem gore navedenog telefona i e-maila.

Nacional News Corporation d.o.o.
Maksimirska 120, 10000 Zagreb
Republika Hrvatska

OIB
76663423558

Osnivački kapital
20.000 KN

Direktori
Mladen Ninčević i Berislav Jelinić