Brodsko-posavska županija razvija energetske i komunikacijske potencijale

Autor:

FOTO: Brodsko-posavska županija

Sukladno Akcijskom planu energetske učinkovitosti Brodsko-posavske županije prijavili smo se na Javni poziv FZOEU-a za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila

Obnovljivi izvori energije

Razvojna promišljanja Brodsko-posavske županije naslanjaju se na plan energetskog razvoja Republike Hrvatske do 2030. godine, s pogledom na 2050. koji predstavljaju korak do osiguranja vizije niskougljične energije i osiguravanja prijelaza na novo razdoblje energetske politike kojom će se ojačati sigurnost opskrbe energijom, postupno smanjiti gubici energije i povećavati energetska učinkovitost, smanjivati ovisnost o fosilnim gorivima, povećati domaća proizvodnja i korištenje obnovljivih izvora energije.

Izmjenama i dopunama Prostornog plana Brodsko-posavske županije stvoreni su preduvjeti za gospodarski i energetski razvoj te smještaj građevina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora energije državnog i županijskog značaja. Dane su i smjernice našim jedinicama lokalne samouprave (JLS) da sami odlučuju o tom vidu razvoja na svojim područjima nadležnosti, u cilju što veće energetske neovisnosti Brodsko-posavske županije.

Komunikacijska infrastruktura

U sklopu investicije „Provedba projekata u sklopu Okvirnog nacionalnog programa za razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na područjima na kojima ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja“ s ažuriranim postojećim Planom razvoja širokopojasne infrastrukture PRŠI BPŽ A i ishođenim odobrenjem nositelja ONP-a (HAKOM), po objavljenom javnom pozivu za iskaz interesa za ulaganje u realizaciju Plana, operator Hrvatski telekom d.d. (HT) odabrani je operator za naš PRŠI te je uvršten na konačnu listu prihvatljivih prijavitelja za Ograničeni poziv. HT predao je projektni prijedlog u predviđenom roku.

Date su i smjernice jedinicama lokalne samouprave (JLS) da same odlučuju o vidu razvoja obnovljive energije na svojim područjima. FOTO: Brodsko-posavska županija

Temeljem izrađenih Planova razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz strukturnih fondova EU-a za područje Općina Donji Andrijevci, Garčin, Gornja Vrba, Gundinci, Klakar, Oprisavci, Sikirevci, Slavonski Šamac, Velika Kopanica i Vrpolje – PODRUČJE BPŽ B u kojem ne postoji dostatan komercijalni interes za ulaganja, u ograničenom pozivu je Hrvatski telekom d.d. iskazao interes za projekt Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa na području BPŽ-a. Hrvatski telekom d.d. je dobio odluku o prihvaćanju i financiranju projekta sredstvima EU-a i u fazi je projektiranja i izgradnje, a Brodsko-posavska županija ima ulogu partnera na projektu i potpora je u realizaciji na terenu. Projektom se postiže brzina 100 Mbit/s simetrično, što je ultrabrzi pristup, a ukupna vrijednost projekta je 6,27 milijuna eura.

Energetska učinkovitost

Sukladno Akcijskom planu energetske učinkovitosti Brodsko-posavske županije prijavili smo se na Javni poziv Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje energetski učinkovitih vozila.

Na upravnoj zgradi Projekt biro instalirana je punionica za dva električna vozila, a cijena je iznosila 4.099,69 eura.

Po pripremljenom glavnom projektu za postavljanje sunčane elektrane na krovu upravne zgrade Projekt biro i dobivenoj elektroenergetskoj suglasnosti HEP-a instalirana je sunčana elektrana snage 30 kW i primopredaja je odrađena 22. 11. 2023. Vrijednost investicije je 25.170,20 eura.

Na temelju zahtjeva općini je zbog potrebe hitnih intervencija uslijed prirodne nepogode Sporazumom o sufinanciranju dodijeljeno i uplaćeno za sanaciju kolnika nerazvrstanih cesta JLS-a iznos od 279.500 eura.

U skladu s Ugovorom o kapitalnoj pomoći za 2023. sufinancirani su dopuna projektne dokumentacije za energetsku obnovu zgrade Postaje prometne policije Policijske uprave brodsko-posavske i vanjsko i unutarnje uređenje objekata ustrojstvenih jedinica u iznosu 26.545 eura.

Komentari

Morate biti ulogirani da biste dodali komentar.

Avatar photo
john1000

prije 2 tjedna

Thanks for sharing wonderful thoughts. Save your Instagram memories for forever by using https://storysaver.ws/ , the most fast and reliable tool.