Nakon otkrića Nacionala s nestrpljenjem su se očekivala podrobnija objašnjenja direktnih sudionika – Nexusa i HBOR-a.

Očitovanje Nexus Private Equity fonda prenosimo u cijelosti:

“”Potaknuti medijskim interesom i pojedinim neutemeljenim, senzacionalističkim izjavama i zaključcima, osjećamo odgovornost građanima ovim putem prenijeti točne i potpune informacije. Prvenstveno, Nexus Private Equity Partneri kao društvo za upravljanje, fondovi Nexus FGS i Nexus FGS II, i društva Nexus ulaganje d.o.o. te KHA četiri d.o.o. kao ulaganja fondova različite su pravne osobe i na njih se primjenjuju različiti pravni okviri. Nijedna od navedenih pravnih osoba ni u kojem trenutku nije prekršila zakon niti su poslovne odluke na razini trgovačkog društva iz portfelja fonda u ingerenciji ulagatelja (primjerice HBOR-a). Dodatno, radi se o subjektima koji uspješno posluju i sporne bi se pozajmice prije Zakona o izvanrednoj upravi smatrale dobrim poslovnim potezom.

Nexus ulaganje d.o.o. je u periodu od kolovoza do listopada 2016. iz vlastitih sredstava odobrilo kratkoročne pozajmice društvu Agrokor d.d. Kako je u rujnu 2016. Nexus ulaganje u društvo Zagreb-Montaža uložilo ukupno oko 38 milijuna kuna, navedena sredstva su u tom trenutku predstavljala višak likvidnosti te je odobravanje navedenih kratkoročnih pozajmica Agrokoru, uz tržišne uvjete i odgovarajuće instrumente osiguranja (višestruko vrjednije od iznosa pozajmica) za svrhu imalo isključivo generiranje financijskog povrata na trenutno neangažirana sredstva. Dakle, navedena kratkoročna pozajmica je predstavljala klasično komercijalno kratkoročno upravljanje viškom likvidnosti.

U tom trenutku, a nakon provedene analize na temelju dostupnih podataka, nije postojalo apsolutno ništa što bi ukazivalo na probleme u poslovanju Agrokora. Uzimajući u obzir činjenicu da Agrokor nije u ugovorenom roku u cijelosti izvršio povrat pozajmica, naplata pozajmica (i pripadajuće kamate) trebala se provesti iz instrumenata osiguranja, dakle, radilo se o klasičnoj cesiji potraživanja i naplati istog, međutim taj je postupak trenutno zaustavljen zbog primjene Zakona o izvanrednoj upravi.
Navedene pozajmice napravljene su transparentno, iskazane u poslovnim knjigama društva Nexus ulaganje, i u skladu sa svim relevantnim zakonskim propisima i procedurama, kako što se tiče društva Nexus ulaganje, tako i što se tiče fonda Nexus FGS (Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o alternativnim investicijskim fondovima i Pravilima Fonda).

Što se tiče pozajmica društva KHA četiri d.o.o., koje se nalazi u vlasništvu fonda Nexus FGS II (50%), te stranog društva Karisma Resorts International (25%) i Agrokor d.d. (25%), navedeno društvo odobrilo je u drugoj polovici 2016. kratkoročne pozajmice Agrokoru.

Pozajmica odobrena Agrokoru odobrena je iz sredstava koja su u KHA četiri d.o.o. uložili Agrokor i Karisma Resorts International te je predstavljala višak likvidnosti do početka građenja novog resorta na lokaciji Hotela Plat (građevinske dozvole za projekt očekuju se u četvrtom kvartalu 2017.). Kratkoročne pozajmice odobrene su Agrokoru uz tržišne uvjete i odgovarajuće instrumente osiguranja, uz suglasnost svih suvlasnika društva KHA četiri, s isključivim ciljem generiranja financijskog povrata na trenutno neangažirana sredstva.

Kao i u prvom slučaju, u tom trenutku, nakon provedene analize, nije postojalo ništa što bi ukazivalo na probleme u poslovanju Agrokora. Postupak naplate pozajmice iz instrumenata osiguranja trenutno je zaustavljen, također zbog primjene Zakona o izvanrednoj upravi. Navedene pozajmice napravljene su transparentno, iskazane u poslovnim knjigama društva KHA četiri, i u skladu sa svim relevantnim zakonskim propisima i procedurama, kako što se tiče društva KHA četiri, tako i što se tiče fonda Nexus FGS II (Zakon o trgovačkim društvima, Zakon o alternativnim investicijskim fondovima i Pravilima Fonda). Zaključno, iz svega navedenog jasno je da je poslovanje Nexus Private Equity Partnera, fonda Nexus FGS i društava Nexus ulaganje d.o.o. i KHA četiri d.o.o. u potpunosti transparentno te smo medijima na upite odgovarali konkretno i detaljno te u svako doba stojimo na raspolaganju svim nadležnim institucijama. Isto tako, Nexus Private Equity Partneri su u posljednjih šest godina kroz ulaganja fondova Nexus FGS i Nexus FGS II direktno utjecali na očuvanje više od 2500 radnih mjesta te otvaranje više od 600 novih radnih mjesta, dok sva društva iz portfelja navedenih fondova zajedno generiraju prihode od više od HRK 2 milijarde, od čega više od 60% na inozemnim tržištima. Neutemeljene optužbe na račun navedenih pravnih osoba predstavljaju potencijalno veliku štetu njihovom poslovanju, kao i onom povezanih subjekata, a time i Republike Hrvatske te zbog toga pozivamo sve dionike javnog prostora da se suzdrže od netočnih izjava i krivih zaključaka” – navodi su u očitovanju Nexusa.

Reakcija HBOR-a:

“S ciljem razjašnjenja na koji način funkcioniraju ulaganja putem FGS-ova te koja je HBOR-ova uloga u ovim ulaganjima, a nastavno na neke medijske napise koji netočno tumače HBOR-ovu odgovornost i ulogu u pozajmicama u korist koncerna Agrokor putem FGS fondova, želimo Vas izvijestiti kako slijedi:

Odlukom Vlade RH od 4.8.2010. HBOR je imenovan kvalificiranim ulagačem u osnivanju Fondova za gospodarsku suradnju (FGS-ova). HBOR u vlastito ime, a za račun (po nalogu) Vlade RH, u svaki od FGS-ova ulaže iznos koji je jednak iznosu koji su u isti FGS uložili privatni ulagači. FGS-ovi su osnovani 2011. godine i poslovali su u skladu sa Zakonom o investicijskim fondovima (NN 150/05) do 2013. godine kada je stupio na snagu Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (NN 16/13). Upravljanje FGS-ovima nadzire HANFA.

Postupak odlučivanja o ulaganjima FGS-ova sastoji se od sljedećih koraka:

1. Prijedloge za konkretna ulaganja, koji sadrže pojedinosti o predloženom ulaganju te izračune sredstava potrebnih za provedbu investicija FGS-ova, daju društva za upravljanje investicijskim fondovima.

2. O tim prijedlozima odlučuju povjerenički odbori čiji su članovi predstavnici svakog od privatnih ulagača (mirovinskih fondova, osiguravajućih društava te drugih privatnih poduzetnika iz financijskog i nefinancijskog sektora), te predstavnik HBOR-a.

3. Svaki prijedlog društva za ulaganje analiziraju stručne službe HBOR-a, temeljem čega Uprava ili Nadzorni odbor HBOR-a nadležnom Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta kao nalogodavcu predlaže kako glasovati na sjednici povjereničkog odbora.

4. Odluka nadležnog ministarstva obvezujuća je za HBOR, i HBOR je ovlašten glasovati isključivo po zaprimanju mišljenja nadležnog ministarstva. Praksa je pokazala da nadležno ministarstvo nije uvijek potvrđivalo prijedloge HBOR-a, no u konkretna dva slučaja (Hoteli Plat i Zagreb-montaža) prijedlozi HBOR-a i odluke nadležnog ministarstva bile su jednake.

5. Nakon usvajanja odluke o ulaganju na povjereničkom odboru FGS-a, društvo za upravljanje poziva ulagače na uplatu sredstava za provedbu investicije.

6. Ulagači uplaćuju sredstva u FGS sukladno visini svojih udjela, a FGS (pod vodstvom društva za upravljanje) je dužan provesti investiciju striktno u skladu s odlukom povjereničkog odbora.

7. Nakon provedbe investicije, društvo za upravljanje ulagačima dostavlja izjavu o sukladnosti uvjeta provedenog ulaganja s odlukom povjereničkog odbora.

Što se tiče konkretnog ulaganja fondova Nexus FGS i Nexus FGS II, tim fondovima upravlja društvo za upravljanje Nexus Private Equity partneri d.o.o. Odluke o ulaganju u Hotele Plat, odnosno u Zagreb-montažu, predviđale su provedbu investicija putem projektnih društava, tzv. SPV-a – Nexus ulaganja d.o.o. za investiciju u Zagreb-montažu, a KHA četiri d.o.o. za investiciju u Hotele Plat. Navedenim odlukama nije bilo predviđeno pozajmljivanje sredstava investicija trećim stranama.

Sjednica Povjereničkog odbora Nexus FGS-a održana je 3.5.2017. te je tada po prvi puta dobivena informacija o pozajmici Nexus ulaganja d.o.o. u korist koncerna Agrokor, dok je sjednica Povjereničkog odbora Nexus FGS II održana 4.5.2017. te je tada po prvi puta dobivena informacija o pozajmici KHA četiri d.o.o. u korist koncerna Agrokor.

HBOR, koji u poslovanju s FGS-ovima postupa po nalogu Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, odmah je po saznanju za svaki od slučajeva obavijestio nadležno ministarstvo kao nalogodavca, te tražio od društva Nexus Private Equity partneri d.o.o. detaljne informacije o pozajmicama u korist koncerna Agrokor. Naglašavamo da su te pozajmice bile dane bez znanja povjereničkih odbora tih dvaju FGS-ova, pa tako i bez znanja HBOR-a. Dva dana nakon sjednica povjereničkih odbora HANFA je pokrenula postupak nadzora nad društvom za upravljanje i fondovima kojima upravlja, ali je društvo na HBOR-ovo traženje odbilo HBOR-u dati detaljnije podatke o tijeku nadzora i njegovom nalazu.

Još jednom ističemo da HBOR nije imao saznanja niti utjecaja na pozajmice Agrokoru koje su dala SPV društva” – stoji u priopćenju Hrvatske banke za obnovu i razvoj.

 

Komentiraj