Tehnički ministar zaštite okoliša i prirode Slaven Dobrović danas je u Dnevniku N1 televizije, gdje je rekao da je Hrvatska dužna što prije donijeti plan gospodarenja otpadom.

“Hrvatska je za gospodarenje otpadom namijenila potrošiti 22 milijarde kuna. Krivi su pojedinci koji planiraju politiku gospodarenja otpadom da poštuju te interese. Mi želimo 5 do 8 manjih centara koji će koštati 3 do 4 puta manje i koji će generirati sirovine”, rekao je Dobrović dodajući da nije dobro graditi 13 velikih centara vrijednih oko pola milijarde kuna prosječno u koje se otpad vozi i po 100 kilometarai čiji rad će povećati komunalnu naknadu za građane.

“Ovaj plan je napravljen u skladu s preporukama EK. Kritizira se prekapacitiranost, govori se o sukobu s ciljevima recikliranja…”, komentirao je kritike na fnancijsku studiju, koju je u par dana napravila tvrtka osobe s kojom je u odbrim odnosima.

Mario Šiljeg, koji se ogradio od plana gospodarenja otpadom, tvrdi da je plan povučen zbog primjedbi Europske komisije. “Razgovarao sam s povjerenikom Komisije u dva navrata i zaželio je što prije donošenje plana. Radi se o povredi nacionalnih interesa. Dužni smo plan donijeti što prije jer ovakvo ponašanje donosi ugrozu”, kaže Dobrović.

Komentiraj