HUPUZ: “Hrvati imaju pravo birati gdje će se liječiti, kao u Europskoj uniji”

Hrvatska udruga poduzetnika u zdravstvu (HUPUZ) zatražila je od Ministarstva zdravstva da se u nužnoj reformi zdravstva, napokon izjednače privatne i javne zdravstvene ustanove u Hrvatskoj, kao što je to slučaj u Europskoj uniji.

“Iako su poduzetnici u zdravstvu legalni pružatelji zdravstvenih usluga u RH, zdravstvena ih administracija ne tretira tako pa HZZO, unatoč rastućim listama čekanja, ne želi omogućiti pacijentima da po istim cijenama – kao što je to slučaj u javnom zdravstvu – mogu odlaziti na dijagnostičke i terapijske postupke, te specijalističke preglede u privatne zdravstvene ustanove. Podsjećamo da je u gotovo svim zemljama Europske unije, pacijentima omogućeno da sami biraju ustanovu u kojoj se žele liječiti ili obaviti dijagnostički ili terapijski postupak bez obzira na njeno vlasništvo”, ističe HUPUZ u priopćenju.

Dodaju i da je situacija u Hrvatskoj u potpunom neskladu praksom zemalja Europske unije gdje upravo privatni zdravstveni sektor služi za jačanje ukupnog zdravstvenog sustava koji mahom počiva na solidarnosti. U Hrvatskoj, navode, HZZO s privatnim sektorom ugovara tek oko 1 posto od ukupnog budžeta HZZO-a dok je u većini europskih zemalja taj postotak veći od 30 posto. Zbog nekorištenja mogućnosti i kapaciteta privatnog zdravstvenog sektora, pacijenti dugo ostaju zakinuti za dijagnostički postupak ili terapiju.

HUPUZ stoga traži da se novom zdravstvenom reformom, a na dobrobit pacijenata izjednače zdravstvene ustanove bez obzira na to u čijem su vlasništvu, te da se pacijentima omogući pravo izbora ustanove u kojoj se žele liječiti ili obaviti medicinske postupke.

“Podsjećamo javnost da su poduzetnici u zdravstvu u svoje ordinacije i poliklinike uložili vlastita financijska sredstva, opremili ih vrhunskom i sofisticiranom opremom i stručnim kadrovima, kontinuirano ulažu u izobrazbu kadrova pa bi njihovo stavljanje u potpunu funkciju, osim smanjivanja lista čekanja itekako smanjilo troškove za zdravstvo u državnom proračunu”, zaključuje se u priopćenju.

Komentiraj