EUMENT Hrvatskoj nedostaje najmanje 2 700 stručnjaka za EU fondove i javnu nabavu

PJR

Nakon završetka EU projekta razina postignutih pokazatelja projekta kontrolira se tri odnosno pet godina.

“Ako postoji podbačaj, korisnik mora vratiti dio sredstava. Ovo je samo jedan od izazova s kojim se susreću profesionalci koji rade na povlačenju sredstava iz EU fondova te na poslovima javne nabave”, pojašnjava Ana Fresl, direktorica tvrtke PJR – Projekt jednako razvoj.

Tvrtka organizira PJR Akademiju te mentorski program EUment u trajanju od dva mjeseca tijekom kojih se u praksi obrađuju teme vezane uz rješavanje zahtjeva za povrat sredstava, ali i niz drugih pitanja vezano uz javnu nabavu i EU fondove.

Ana Fresl, direktorica tvrtke PJR

Za kvalitetno provođenje postupaka u Hrvatskoj trenutno nedostaje najmanje 2 700 stručnjaka za EU fondove i javnu nabavu, a izjava ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Gabrijele Žalac, na Sajmu europskih mogućnosti u Šibeniku, govori u prilog činjenici da je pred Hrvatskom još uvijek puno posla.

“Certifikacija europskih projekata je tek na 304 milijuna, odnosno tri posto, što su zabrinjavajući podaci“, izjavila je tom prilikom ministrica Gabrijela Žalac. Za cijelo obračunsko razdoblje od 2021. do 2027., hrvatskim organizacijama na raspolaganju je čak 11 milijardi eura.

Kako što bolje pripremiti buduće stručnjake za stvarnu provedbu EU projekta i povlačenje sredstava cilj je programa PJR Akademije na kojoj se simulacijom rada u projektnom timu uči kako sam doći do rješenja budućih problema u svom EU projektu, a u svemu im pomaže niz certificiranih stručnjaka s dugogodišnjom praksom i iskustvom.

Program simulacije obuhvaća: adekvatnu raspodjelu posla, tumačenje Ugovora o dodjeli, financijsko planiranje i izvješćivanje, prihvatljivost troškova, planiranje nabava i provedbu postupaka nabave.

Dvomjesečni EUment program polaznicima omogućuje da radeći sa stručnjacima na stvarnim projektima shvate kako zaista EU fondovi funkcioniraju te da steknu konkretnu stručnu praksu.

Mentorski program obuhvaća tri područja, a između ostalog uključuje: Pregled sustava financiranja, terminologija EU fondova, pravila i procedura, utvrđivanje zahtjevnosti projekata, unaprjeđenje projektne ideje, vođenje procesa apliciranja te planiranje i provođenje postupaka nabave usluga, roba i radova na projektima.

Komentiraj