Direktoru obavještajne službe BiH pronađena lažna diploma

Inspektorat Republike Srpske donio je rješenje kojim je naloženo poništavanje fakultetske diplome direktoru Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) Bosne i Hercegovine Osmanu Mehmedagiću.

Dimploma će, također, u Službenom glasniku RS-a biti proglašena ništavnom, javljaju bosanski mediji.

“Na osnovu zahtjeva Tužiteljstva BiH za provjeru zakonitosti sticanja diplome Mehmedagić Osmana, izdane od Fakulteta poslovnih studija čiji je pravni sljednik Univerzitet poslovnih studija Banja Luka, Prosvjetna inspekcija RS je 30. srpnja izvršila izvanrednu inspekcijsku kontrolu u navedenoj visokoškolskoj ustanovi”, priopćeno je iz Inspektorata RS-a.

Klix piše kako je uvidom u matične knjige i ostalu dokumentaciju utvrđeno kako je Mehmedagiću odobren upis na treću godinu fakulteta i priznata diploma o završenom studiju za sticanje više stručne spreme na Pravnom fakultetu u Sarajevu, međutim mišljenja o priznavanju diferencijalnih ispita dali su profesori koji nisu imenovani za nastavnike za diferencijalne ispite.

Utvrđen je i veći broj propusta u samoj dokumentaciji, kao što su nedostaci na prijavama za polaganje ispita koje nisu imale naveden datum polaganja ispita, nisu imale potpis referenta Studentske službe, u dijelu prijave koji popunjava odgovorni nastavnik nisu upisani svi podaci. Inspektorima nisu predočeni ni zapisnici o polaganju ispita koje u skladu sa zakonom popunjava ispitivač i dostavlja Studentskoj službi. Također, propusti su utvrđeni i u prijavnim i semestralnim listovima, gdje nedostaju podaci o semestru/godini, o priznatim ispitima, potpis studenta, nazivi predmeta, podaci o odgovornim nastavnicima i drugo, piše Klix.

Priča o diplomi direktora OSA-e postala je aktualna nakon što je Tužiteljstvo BiH početkom ove godine pokrenulo istragu o lažnim diplomama te zatražilo od svih direktora sigurnosnih agencija BiH da dostave na uvid svoje diplome. Prema ranijim pisanjima medija, sve sigurnosne agencije odgovorile su na zahtjev Tužiteljstva BiH, osim OSA-e.

Komentiraj