Pixabay

BEOGRAD Policija blokirala grad zbog probe akcije Vihor

Policajci naoružani puškama blokirali su noćas Beograd, a Blic doznaje da se radi o probi akcije Vihor. Akcija se pokreće u siuacijama kada su su u pitanju veliki događaji zbog kojih je potrebna brza i široka akcija policije, pri čemu svaka patrola zna šta u tom trenutku mora učiniti.

Blic javlja kako do kraja akcije, koja je trajala oko sat i pol, ni sami policajci na terenu nisu znali o čemu se radi.

Promet u Brogradu normaliziran je oko ponoći, a grad su tijekom blokade nadlijetali helikopteri.

Komentiraj