Međunarodna konferencija “Otpad u moru – izazovi i rješenja”, koju je organizirao zastupnik u Europskome parlamentu Davor Škrlec, okupila je u utorak u Splitu brojne domaće i inozemne stručnjake, predstavnike državnih institucija i aktiviste koji su raspravljali o rješavanju problema otpada u Jadranskom moru.

Europska komisija nastoji spriječiti i znatno smanjiti sve oblike onečišćenja mora, uključujući i onaj najvažniji, a to je otpad u moru koji se većinom odnosi na plastiku, istaknuo je europarlamentarac Davor Škrlec,.

U priopćenju iz njegova ureda stoji kako se procjenjuje da će se, zbog provedbe zakonodavstva o gospodarenju otpadom, morski otpad smanjiti za najmanje 25 posto, a u sklopu paketa kružne ekonomije predlažu se i konkretne mjere za smanjenje otpada u moru provedbom ciljeva održivog razvoja za 2030. i postojećega glavnog cilja EU-a za otpad u moru.

“Komisija trenutačno radi na Strategiji o plastici koja razmatra pitanja poput mogućnosti recikliranja, biorazgradivosti, prisutnosti opasnih tvari zabrinjavajućih svojstava u određenim vrstama plastike, te u konačnici otpada u moru”, izvijestio je Škrlec.

Kada se pak govori o važnosti prevencije nastanka otpada, što uključuje inovativni i ekološki dizajn, osim povećanja opsega recikliranja potrebno je produžiti vijek trajanja proizvoda i pronaći im novu namjenu. Građani kao pojedinci moraju postati svjesniji svoje uloge u odgovornome ponašanju gospodarenja otpadom, objasnio je Škrlec u priopćenju.

Upozorio je da je veliki problem otpada u moru to što čak do 94 posto otpada završava na morskom dnu te nije vidljivo, a podrijetlo tog otpada je 80 posto s kopnenih izvora, odnosno plaža i obale, te oko 20 posto neodgovornoga pomorskog prometa i ribarstva.

Selektivno razdvajanje otpada na kućnome pragu

Škrlec je ukazao na to da građane treba educirati i osvještavati ih o važnosti selektivnog razdvajanja otpada na kućnome pragu. “Moramo što hitnije promijeniti način razmišljanja o otpadu jer more nije neiscrpan izvor koji trpi neodrživo gospodarenje i eksploataciju”, zaključio je Škrlec.

Objasnio je da je cilj kampanje bio podignuti svijest građana o tome problemu, ali i ukazati na potrebu uspostavljanja učinkovitoga i održivoga modela zbrinjavanja otpada u Jadranskome moru. Hrvatska ne raspolaže usustavljenim modelom praćenja i zbrinjavanja otpada u moru, što je poprilično zabrinjavajuće uzmemo li u obzir kako je more sastavni dio duge hrvatske tradiciij, upozorio je Škrlec.

Nacionalna kampanja protiv otpada u moru, koju je tijekom lipnja i srpnja, provodio ured zastupnika Davora Škrleca počela je akcijom čišćenja splitskih plaža, a završila u utorak međunarodnom konferencijom u Splitu.

Tijekom toga ključnog ljetnog perioda cilj je bio doprijeti do većega broja građana, ali i turista, stoga su najvažnije poruke kampanje protiv otpada u moru istaknute putem panoa i plakata u većim gradovima na hrvatskoj obali, brodskim lukama i najprometnijim trajektnim linijama prema otocima.

Komentiraj