Hina Dario GRZELJ

Sabor objavio poziv za izbor pravobranitelja za djecu

Hrvatski sabor objavio je Javni poziv za izbor pravobranitelja za djecu koji se bira na osam godina i može biti ponovno izabran.

Za dječjeg pravobranitelja može biti izabrana osoba koja je hrvatski državljanin i ima prebivalište u Hrvatskoj, visoko je obrazovana, ima najmanje 10 godina radnog iskustva i osobnim je zalaganjem javnosti poznata u promicanju i zaštiti prava djeteta, nije osuđivana i nije član političke stranke.

Koje dokumentaciju kandidati trebaju priložiti uz životopis navedeno je u Javnom pozivu objavljenom na službenim saborskim stranicama.

Rok za prijave na Poziv je 15 dana od dana njegove objave u Narodnim novinama.

Prijave se upućuju poštom, preporučeno saborskom Odboru za obitelj, mlade i sport.

Prema novom Zakonu o pravobranitelju za djecu, donijetom ljetos, do konca listopada pred Saborom bi se trebala naći imena najmanje dva kandidata za pravobranitelja za djecu.

Predložit će mu ih Odbor za obitelj, mlade i sport i to na temelju prijava na Javni poziv.

Novi je zakon donijet jer je prethodni Ustavni sud ocijenio nesuglasnim s Ustavom budući da je  donijet običnom, a ne većinom svih saborskih zastupnika.

Sabor je novi zakon donio uz oporbene optužbe da mu je jedini cilj smjena sadašnje pravobraniteljice Ivane Milas Klarić, koja je na toj dužnosti nešto više od tri godine i koja se, također, može javiti na raspisani poziv.

Komentiraj