POSTIGNUT POLITIČKI DOGOVOR: Program potpore strukturnim reformama

FaH

Europska komisija pozdravlja dogovor koji su sinoć postigli Europski parlament i Vijeće ministara EU-a o Programu potpore strukturnim reformama (SRSP-u). Programom se omogućuje financiranje tehničke podrške koju Komisija pruža državama članicama na njihov zahtjev u okviru koordinacije Službe za potporu strukturnim reformama (SRSS-a).

Služba za potporu strukturnim reformama koordinira države članice te im pruža podršku u vezi s izradom i provedbom upravnih i strukturnih reformi u suradnji sa službama Komisije. Služba trenutno surađuje s devet država članica, a i druge su države članice već zatražile podršku. Programom potpore strukturnim reformama, kojim je za razdoblje od 2017. do 2020. na raspolaganje stavljen proračun od 142,8 milijuna eura, omogućit će se dodatno jačanje podrške koju Komisija pruža državama članicama.

Komentiraj