Nacional

Kako se liječila bjesnoća ili puštala krv na hrvatski način

Hrvatski muzej medicine i farmacije koji sadržava oko 2000 predmeta, 6000 knjiga i više kutija fotografija, od kojih su neki stari više od 250 godina, bit će otvoren do 2020., ali bogata zbirka ‘muzeja u nastajanju’ može se vidjeti u knjižnici HAZU-a

Reprodukcije ilirskog ljekovitog bilja i rimskih kirurških instrumenata, materijali vezani uz svece zaštitnike od bolesti, medicinski instrumenti i fotografije iz arhiva najstarijih zdravstvenih ustanova, materijali o pučkim metodama liječenja travama, liječenju bjesnoće i puštanju krvi, originalni rukopisi vezani uz povijest epidemija i drugi stari medicinski rukopisi i knjige, priručna homeopatska ljekarna, putne ljekarne iz 19. i 20.stoljeća, fotografije vezane uz javno zdravstvo, zdravstveno prosvjećivanje i higijenu, portreti i fotografije liječnika, njihove disertacije i diplome…

To je samo dio onoga što nudi Zbirka za povijest medicine i farmacije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti koja sadržava oko 2000 predmeta, 6000 knjiga i više kutija fotografija. Da je došao trenutak da se zbirka koja je desetljećima funkcionirala poput malog muzeja i kojom su se oduševljavali stručnjaci i studenti, što je zabilježeno u knjigama dojmova, napokon službeno pretvori u muzej, postalo je jasno 2006. kada je pokrenuta ta inicijativa. Ipak, moralo se čekati do 2014. da se Hrvatski muzej medicine i farmacije i osnuje, a dodatni uvjet ispunjen je 2015. dolaskom više kustosice Silvije Brkić Midžić…

Kupite digitalno izdanje Nacionala i pročitajte više, a platite manje

Komentiraj