Anto Magzan/PIXSELL

DAMIR BORAS ‘Senat raspravljao o tehničkim pitanjima’

Rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras izjavio je Hini kako je Senat Sveučilišta u Zagrebu na sjednici u ponedjeljak raspravljao samo o tehničkim pitanjima kako bi dekani fakulteta mogli imenovati članove vijeća.

Raspravljali smo samo o tehničkim pitanjima, rekao je Boras dodavši kako je rasprava u skladu s prethodnom odlukom Senata kako bi dekan mogao imenovati članove vijeća.

Članovi bivšega Studentskoga zbora Filozofskoga fakulteta u priopćenju su izrazili zabrinutost zbog načina na koji se ustrojava izborna infrastruktura za izbore za Studentski zbor, a Inicijativa članova Fakultetskog vijeća Filozofskoga fakulteta i njihovih zamjenika tvrdi da rektor Sveučilišta Damir Boras i v.d. dekana Filozofskoga fakulteta Željko Holjevac namjerno i svjesno zaobilaze Vijeće Filozofskoga fakulteta i suprotstavljaju se volji većine članova Vijeća.

Komentiraj