Pokretač projekta i upravitelj Zadruge za etično financiranje (ZEF), utemeljiteljice Etične banke, Goran Jeras u petak je komentirao jučerašnju odluku Hrvatske narodne banke koja je Etičkoj banci odbila izdati licencu.

Jeras navodi kako objašnjenje za odbijanje licence sadrži 15 stranica, ali upozorava da ‘ne drži vodu na nekoliko razina’. “Što se tiče prigovora na članove Uprave, čudno je to jer je među njima riječ o ljudima koji kumulativno imaju više od 50 godina rada u bankarstvu. Imamo, primjerice bivšeg zamjenika premijera Belgije, čovjeka koji je u savjetu Centralne poljske banke i ne da imamo kvalificirane ljude, nego ljude koji su među najjačim ljudima u Hrvatskoj kad je riječ o bankarstvu”, rekao je Jeras na N1 televiziji.

Dodao je kako vjeruju da ovo nije kraj procesa, da imaju dobre argumente i najavio kako će s procesom nastaviti. Napominje kako u Europi posluje 28 etičnih banaka, neke i više od 40 godina. “Neke novije su imale sličnih problema da su zapele kod regulatora, ali rade i pokazuje se da su vrijedne na europskom tržištu”, objašnjava.

Objasnio je i princip etičnog bankarstva. “Svatko tko koristi usluge je i klijent i suvlasnik i to usklađuje interese te banka donosi puno povoljnije prilagođenije usluge bez naknada s kamatom koja može najviše biti četiri posto, bez zvijezdica, sitnih slova i klauzula”, kaže Jeras dodajući da imaju 1100 klijenata i članova.

“Pri osnivanju smo 2014. imali 101 osnvača i vidimo da je podrška porasla, ljudi se uključuju jer vjeruju da je ovo alternativa i da je ključ održivog razvoja Hrvatske”, ističe Jeras. Objašnjava kako njihov kapital dolazi od članova, a kapital je gotovo 10 posto domaći.

Smatra da otpor prema ovakvom modelu banke zasigurno postoji. “Banke ne gledaju blagonaklono na konkurenciju, pogotovo na ovakvu koja preispituje postojeći model. No, tržište i konkurencija su upravo ti koji donose korisne stvari za korisnike i nadamo se da će to biti prepoznato”, kazao je.

Jeras naglašava kako je njihov model održiv, napravljen po dobrim uzorima. Na kraju gostovanja na N1 televiziji najavio je i koji će biti njihovi daljni koraci. “Želimo shvatiti što je u pozadini ove odluke jer je neobično da je donesena priije roka, no od početka smo imali nekoliko scenarija, poput pokretanja virtualne banke koja bi radila kao Fintech poduzeće, licenciranja u nekoj drugoj državi Europskoj uniji, imamo četiri sestrinske opcije, no ljudi žele imati banku u Hrvatskoj i podržati njezino osnivanje i to će onda biti prioritet, postoji pravo na žalbu i na mogućnost ponovnog traženja licence. Pitanje ostvarenja je samo tajminga i vjerujemo da ćemo biti uspješni”, zaključio je.

Komentiraj