TAJNA MASONSKA PREPISKA otkriva zašto je Kolarić i od masona skrivao Jelenićev identitet

NACIONAL OTKRIVA kako je bivši glavni državni odvjetnik Dražen Jelenić svojim pristupom istrazi pokušaja iznude Nikice Gabrića možda spriječio da se istraga proširi na još jedan pokušaj iznude koji je policija rekonstruirala – onaj šefa Belupa, također masona

Nacional posjeduje poruke elektronske pošte, tajnu prepisku članova masonskog pokreta, koje ukazuju na moguće razloge Dražena Jelenića, glavnog državnog odvjetnika u ostavci, da se pokušaj iznude Nikice Gabrića minorizira te da se istraga u tom slučaju suzi pa možda čak i bagatelizira. Te poruke otkrivaju tko je i zašto unutar masonskog pokreta bio naročito zainteresiran za to da se Jelenićevo ime i njegovo članstvo u masonskom pokretu kriju i od većine masona.

Osoba o kojoj je riječ je Hrvoje Kolarić, predsjednik Uprave Belupa te član Uprave Podravke. Kolarić je 13. svibnja 2018. velikom kancelaru Velikog orijenta Hrvatske napisao e-mail sljedećeg sadržaja:

„Uvaženi Veliki Kancelaru, neugodno sam se iznenadio vidjevši listu primatelja elektronske poruke na koju ovom prilikom odgovaram. Naime, na njoj je i brat za kojeg postoji Odluka Velikog Majstora VOH-a i Vijeća Velikih Majstora da se ‘briše’ sa svih spiskova, i to od prije mjesec dana. Smatram to neprihvatljivim i molim da mi se konačno pripremi i preda sva dokumentacija milog brata i to prije Rada 17. 5. 2018. Bratski pozdrav, 33×33, Hrvoje Kolarić, Veliki Majstor.“

Kolarić je reagirao na e-mail od 12. svibnja 2018. u kojem se većem broju pripadnika masonskog pokreta šalje ogledni primjerak masonskog kataloga, a među primateljima se navodi i ime Dražena Jelenića. Radi se o e-mail poruci koju je poslao Davor Čanadi, Veliki kancelar VOH-a, a koja glasi: „Mili brate, po odobrenju najuvaženijeg i najmoćnijeg Velikog majstora VOH-a, brata Nikice Gabrića, u privitku ti dostavljam ogledni primjerak kataloga. To je predložak i primjer kako se može izraditi profil aktivnosti kojom se brat bavi. Profili će biti sistematizirani abecednim redom, kako je prikazano u primjerku Kataloga u privitku. Brat može izabrati prikaz logotipa ili punog naziva firme u kojoj djeluje ili može dati opis aktivnosti bez kontakta, kriptirano. Svi kriptirani profili bit će prikazani pod slovom K. Pravi identitet bit će poznat samo Velikom Kancelaru VOH-a koji će na upit zainteresiranog Brata najaviti njegov poziv i dati mu kontakt Brata koji je dao kriptirani opis svojih aktivnosti. Na ovaj način dvostruko štitimo identitet kriptiranog profila…“

U to vrijeme Jelenić je već u masonskom pokretu zatražio status Brata u tajnoj loži pa se Kolarić uznemirio kad mu se ime uopće spomenulo na listi primatelja internih masonskih poruka.

Policija je tijekom tajnog nadziranja telefonske komunikacije rekonstruirala da je vodstvo tjednika 7dnevno kontaktiralo Kolarića. On im je bio spreman ponuditi novac da ne otkriju da je i on mason

To se sve danas treba sagledavati u kontekstu ozbiljnih indicija da Nikica Gabrić, poznati hrvatski oftalmolog i jedan od vodećih pripadnika masonskog pokreta u Hrvatskoj, nije trebao biti jedina žrtva pokušaja iznude u režiji vodstva tjednika 7dnevno. Nacional je od izvora neposredno upućenih u detalje te velike afere, koja je prošloga tjedna dovela do ostavke glavnog državnog odvjetnika Dražena Jelenića, doznao još nešto što budi dodatnu ozbiljnu sumnju da je Državno odvjetništvo teško pogriješilo u radu na tom slučaju. A to su u najmanju ruku indicije da je, kao i u slučaju Gabrića koji ih je prijavio za pokušaj iznude, postojao obrazac sličnog neprimjerenog ponašanja koji su vodeći ljudi tjednika 7dnevno koristili kako bi povećali poslovne prihode svog izdavača. Isti izvori navode da su dosad nepoznate indicije iz te afere mogle poslužiti za pravodobno proširenje policijskog istražnog angažmana na još neke osobe osim na Marka Cigoja, Vuka Radića i Mariju Dekanić. A sve to, pak, sugerira da je Nikica Gabrić mogao biti u pravu kada je tvrdio da postoji opasnost od toga da osobe pod sumnjom da su ga iznuđivale ponove to ili slično kazneno djelo.

Nacional je od izvora s neposrednim saznanjima o toj aferi doznao za ozbiljne indicije prema kojima su protagonisti te afere namjeravali po sličnom scenariju iznuđivati i Hrvoja Kolarića. Izvor upućen u taj aspekt te afere o tomu kaže: „Policija je tijekom tajnog nadziranja telefonske komunikacije osumnjičenih uspjela rekonstruirati da je vodstvo tjednika 7dnevno kontaktiralo Kolarića. Poveo se razgovor o tomu hoće li se u tom tjedniku objaviti njegova fotografija koja bi otkrila da je i on pripadnik masonskog pokreta. Kolarić im je bio spreman ponuditi novac da to ne naprave, ali oni koji su ga kontaktirali to su odbili. Po svemu sudeći, to je trebao biti uvod u nastavak komunikacije kojom bi se dogovarala dugoročnija ‘suradnja’, s ciljem da se Belupo oglašava u tom tjedniku te da tijekom vremena potroši nešto više novca nego što bi Kolarić platio da se ne objavi jedna fotografija. Ali Dražen Jelenić bio je izričito protiv toga da se tajni nadzor proširi na još neke osobe. Štoviše, tvrdio je da to kratkoročno može čak i pomoći osumnjičenima u njihovoj obrani. Pa se tako tajni nadzor nije proširio, a sve skupa neće se nikada ni doznati nakon što je cijeli slučaj neočekivano izbio u javnost. Pa je tako Jelenić svojim sugestijama gotovo ubio taj slučaj. Zacementirao ga je na postojećoj razini s malim izgledima da se bilo što dodatno otkrije i dokaže. A i tu se otvara pitanje je li sve to povezano s masonskim pokretom te je li Jelenić bio suzdržan iz nekih drugih razloga.“

Kako je upravo Hrvoje Kolarić agitirao za Jelenićevo primanje u masonski pokret, otvara se legitimno pitanje je li i ta okolnost mogla utjecati na Jelenićevo ponašanje u kontekstu te afere. Da je Kolarić mason, nedvojbeno proizlazi iz dokumenata u posjedu Nacionala. Međutim, kako članstvo u masonskom pokretu nije sporno samo po sebi te kako Kolarić nije osoba čiji bi javni angažman bio sporan zbog članstva u tom pokretu, u trenutku kada je otkrio Jelenićevo članstvo u masonima Nacional to nije objavio. Potom je tu informaciju, da je Kolarić mason te da je upravo na njegov nagovor u masone ušao Jelenić, objavio Večernji list, prenoseći navode portala Danica, uz Kolarićevu fotografiju iz časopisa Loža.

Dokumenti do kojih je Nacional došao vrlo detaljno prikazuju kako je i kada Jelenić pristupio masonskom pokretu te da je u tom razvoju događaja izravno sudjelovao Hrvoje Kolarić. Otkriva to i nekoliko poruka elektronske pošte u posjedu Nacionala. Jedna od njih, poslana 25. veljače pod nazivom Novi molitelj – Dražen Jelenić (pošiljatelj i primatelji poznati redakciji), ima sljedeći sadržaj: „Uvaženi Starješino Lože Conte Gondola, u privitku šaljem životopis molitelja Dražena Jelenića, koji je spreman pristupiti bratstvu na Radu 8. 3. 6018. Dražena poznajem gotovo 30 godina i za njega mogu reći da je čovjek visokih moralnih vrijednosti, pouzdan, diskretan i uvijek spreman pomoći…“

Dokumenti do kojih je Nacional došao vrlo detaljno prikazuju kako je i kada bivši glavni državni odvjetnik pristupio masonskom pokretu te da je u tom razvoju događaja izravno sudjelovao Hrvoje Kolarić

Dva dana kasnije nastavljena je prepiska povezana s Jelenićevom masonskom inicijacijom, porukom sljedećeg sadržaja: „Vrlo Uvaženi Veliki Majstore, na tragu posljednjih uputa o balotiranju na nivou Velikih Loža, ispred uvažene Lože Conte Gondola a nakon provedenoga balotiranja unutar same Lože Conte Gondola, dostavljam na balotiranje kandidata Dražena Jelenića čiji se životopis nalazi u prilogu. Jamci za kandidata su braća H.K. i N.K. (identiteti poznati redakciji, op.a.), a kandidat u svojstvu molitelja pristupio bi inicijaciji 8. 3. 6018.“ Istoga dana e-mail sličnog sadržaja proslijeđen je i starješinama masonskih loža. Jeleniću je potom 1. ožujka 2018. poslan e-mail u kojem mu se detaljno opisuje koje sve dokumente mora dostaviti kako bi ispunio preduvjete za primanje u masonski pokret. Trebao je poslati fotografiju, životopis, uplatiti tisuću eura na žiro račun Vrhovnog vijeća 33 i Udruge Veliki orijent Hrvatske te odgovoriti na neka pitanja tako da vlastoručno ispiše odgovore. Nacional posjeduje preslike sve te dokumentacije, koja otkriva da je Hrvoje Kolarić bio pošiljatelj dviju od triju poruka elektronske pošte.

Sve to pokazuje da se Jelenić iz više razloga morao izuzeti od bilo kakvog izravnog doticaja s tom aferom. Ali on to nije učinio pa se i time doveo u sukob interesa te potkopao svoj kredibilitet na funkciji glavnog državnog odvjetnika. On je s te funkcije odstupio iz više razloga, ponajprije jer se doveo u neodrživu poziciju prešutjevši članstvo u masonskom pokretu, a potom i dvojbenim postupanjem u predmetu povezanom s masonima.

Nikica Gabrić kao žrtva pokušaja iznude možda nije bio jedini na meti osumnjičenih iznuđivača, a njegova agonija nastavlja se i nakon što je koncem vikenda kamenovana zgrada njegove Klinike Svjetlost.

Gabrić smatra da se iznuđivači i dalje nezakonito ponašaju u njegovu slučaju, i to tako što nastavljaju objavljivati tekstove koji njega, njegov posao i obitelj javno ismijavaju, ali i posredno pozivaju na njegov javni linč. Uvjeren je da je zbog svog pogrešnog postupanja na funkciji glavnog državnog odvjetnika tomu uvelike, možda i ključno, pridonio Dražen Jelenić.

 

Komentiraj