Hello

Oznaka: Vladimir Tarnopolski

Posljednji koncert sezone Cantus Ansambla u Laubi 20. svibnja

Nakon fantastičnog koncerta na 30. Muzičkom biennalu Zagreb, Cantus Ansambl nastavlja otvarati nove partiture, otkrivati nove glazbene svjetove i predstavljati nedovoljno poznate skladatelje. U svojem posljednjem koncertu sezone Ansambl se okreće Rusiji – zemlji i naciji koja je u europskoj…