Hello

Oznaka: Litice Fundy

Dva kanadska lokaliteta na listi UNESCO-vih globalnih geoparkova, važni su za ‘formiranje svijeta’

Dva kanadska lokaliteta na atlantskoj obali su ušla na listu UNESCO-vih globalnih geoparkova.  UNESCO je ovu certifikaciju uveo krajem 2015. godine određujući globalni geopark kao jedinstveno geološko područje. Prije je postojala mreža geoparkova Global Geoparks Network (GGN), no međunarodna organizacija…