Pixabay/pdbrooker0

Dva kanadska lokaliteta na listi UNESCO-vih globalnih geoparkova, važni su za ‘formiranje svijeta’

Dva kanadska lokaliteta na atlantskoj obali su ušla na listu UNESCO-vih globalnih geoparkova.  UNESCO je ovu certifikaciju uveo krajem 2015. godine određujući globalni geopark kao jedinstveno geološko područje. Prije je postojala mreža geoparkova Global Geoparks Network (GGN), no međunarodna organizacija je prije pet godine pružila punu suradnju i zaštitu ovom projektu s ciljem edukacije, razvoja lokalne zajednice i ekološkog turizma.

Sada je  UNESCO proglasio Litice Fundy (Cliffs of Fundy) u Novoj Škotskoj i Discovery Geopark u Newfoundlandu geoparkovima zbog njihove “važnosti u formiranju svijeta”. Šire područje Litica Fundy otkriva formaciju, koja je nastala prije više od 200 milijuna godina. Otoci u zaljevu su nastali nakon tektonskih pomaka i odvajanja superkontinenta. Posjetitelji mogu vidjeti slojeve i sastav vulkanskih stijena u kojima se i na površini nalaze kristali, metali.

Trenutno u Kanadi postoji pet geoparkova. Geolog John Calder je samo jedan od članova lokalne zajednice, koji će posjetiteljima otkriti priču o ovom lokalitetu.

U Hrvatskoj je Park prirode Papuk  prvi postao dio europske i svjetske mreže geoparkova 2007. godine.

Komentiraj