Revizija dala uvjetno mišljenje izvještaju o izvršenju državnog proračuna za 2018.

Zastupnici Hrvatskoga sabora raspravili su u srijedu izvješće o reviziji godišnjeg izvještaja o izvršenju državnog proračuna za 2018., a Državni ured za reviziju dao je uvjetno mišljenje s nalozima i preporukama zbog uočenih nepravilnosti pri prijenosu financijskih sredstava između proračunskih korisnika.

Revizijom je utvrđeno da prijenos tih financijskih sredstava ni potpore poslodavcima nisu iskazani na pravilan način i da je proračunski dug veći za 803 milijuna kuna zbog neiskazanih kredita sveučilištima.

Zamjenica glavnoga državnog revizora Nediljka Rogošić podsjetila je da državna revizija zbog uočenih nepravilnosti daje preporuke i naloge koji bi trebali pridonijeti daljnjoj transparentnosti u korištenju proračunskog novca. Rok za provedbu dobivenih naloga i preporuka je 60 dana, veći dio njih već je proveden, a ostalo je u tijeku, dodala je.

Rekla je i da je revizija provedena u skladu sa zakonom i međunarodnim standardima te se provjeravalo jesu li izneseni podatci istiniti i točni kad je riječ o izvršenju državnog proračuna, prihoda i rashoda, zaduživanja, davanja jamstava i proračunskih zaliha.

Grozdana Perić (Klub HDZ-a) najavila je potporu izvješću, ističućii kako je Ministarstvo financija dosad već napravilo određene promjene i provelo preporuke.

Zastupnici su raspravili i izmjene i dopune Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru s preporukama Državnog ureda za reviziju.

Konačnim prijedlogom tog zakona jasnije se definiraju obveznici imenovanja osoba za nepravilnosti i pojmovi vezani uz nepravilnosti te uloga osoba za nepravilnosti i izvještavanje o nepravilnostima, istaknuo je državni tajnik u Ministarstvu financija Zdravko Zrinušić obrazlažući zakonski prijedlog.

Također se propisuju prekršajne odredbe za nedostavljanje izvješća o nepravilnostima ustrojstvenoj jedinici Ministarstva financija zaduženoj za proračunski nadzor.

Njegovom primjenom očekuje se kvalitetnije i učinkovitije poduzimanje radnji protiv nepravilnosti od obveznika zakona, rekao je Zrinušić. Po njegovim riječima, osigurat će se i bolji protok informacija o prijavljenim nepravilnostima te obavljanje proračunskog nadzora na temelju izvješća o nepravilnostima jer se očekuje znatnije smanjenje broja nedostavljenih izvješća o nepravilnostima ustrojstvenoj jedinici Ministarstva financija zaduženoj za proračunski nadzor.

Najavio je kako će se donijeti i pravilnik koji će propisati obveze i način postupanja po prijavljenim/uočenim nepravilnostima, kriteriji i sadržaj odluke za imenovanje osobe za nepravilnosti te način i rokovi izvještavanja o nepravilnostima u upravljanju financijskim sredstvima institucije. Područje vezano uz nepravilnosti na taj način se usklađuje i s odredbama Zakona o zaštiti prijavitelja nepravilnosti, rekao je Zrinušić.

Potporu zakonskom prijedlogu u ime Kluba HDZ-a najavila je Dragana Vranješ, koja je rekla kako će se njime bolje definirati ovlasti osobe odgovorne za nepravilnosti i utvrditi prekršajne odredbe te dovesti do transparentnijega i ekonomičnijeg upravljanja proračunskim novcem, a potporu je u ime Kluba SDSS-a najavila Dragana Jeckov.

Komentiraj