Rembrandtova ‘Noćna straža’, grupni portret bez poziranja

Općenito se smatra jednim od najvećih slikara i grafičara u europskoj umjetnosti i najvažnijim u povijesti Nizozemske. Njegova djela prikazuju širok spektar stilova i predmeta, od portreta i autoportreta do pejzaža, žanrovskih scena, alegorijskih i povijesnih scena, biblijskih i mitoloških tema kao i studija životinja.

Njegova ‘Noćna straža’ datira iz 1642. godine. Slika predstavlja grupni portret građanske straže. Rembrandt je na dotad netipičan način dao prikaz grupnog portreta gdje figure nisu postavljene frontalno, simetrično raspoređene u prvom planu, tako da su jasno vidljivi svi portretirani. Umjetnik prikazuje osamnaest vojnika noćne straže, ali svaki od njih je u pokretu i nijedna figura nije predstavljena kao da pozira, već izgleda da je umjetnik samo predstavio jedan trenutak svakodnevnog života građanske straže.

Noćna straža opisuje grupu na čijem čelu se nalaze kapetan Frans Banning Cocq (obučen u crno sa crvenom lentom) i poručnik Willem van Ruytenhurch (obučen u žuto sa bijelom lentom). U pozadini se naziru gradske zidine sa lukom. Na slici se javlja i neobični lik djevojčice u žutom sa pjetlom. Pijetao je bio simbol građanske straže.

Rembrandt je umro 4. listopada 1669. u 64. godini života.

Komentiraj