Pula Herculanea provodi pojačano čišćenje i dezinfekciju javnih površina

U koordinaciji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije, a vodeći se mjerama i uputama Stožera civilne zaštite, radnici komunalnog poduzeća Pula Herculanea od četvrtka navečer dezinficirat će javne površine posebnim kemijskim sredstvima, priopćeno je iz Grada Pule.

Prema predviđenom planu, javne površine dezinficirat će se kemijskim putem od središta grada prema periferiji te Grad Pula poziva građane da izbjegavaju boravak na otvorenome na mjestima koja će biti obuhvaćena tom mjerom.

“Čišćenjem se odstranjuju nečistoće fizikalnim ili fizikalno-kemijskim putem, a osim vidljivog onečišćenja, čišćenjem se odstranjuje i znatan dio mikroorganizama te stvaraju uvjeti za djelotvornu dezinfekciju. Dezinfekcija je pak postupak kojim se uništavaju mikroorganizmi do razine koja nije štetna za zdravlje”, navode iz Grada Pule i dodaju kako se kvalitetnim čišćenjem površina uklanja 80 posto štetnih tvari, a s njima i patogeni mikroorganizmi.

U skladu s naputkom Nacionalnog stožera Civilne zaštite, dezinfekcija će se provoditi pojačano na prilazima trgovinama s prehrambenim proizvodima, ljekarnama, pekarnicama, tržnicama, ribarnicama, benzinskim crpkama, prodavaonicama dječje opreme i ortopedskih pomagala, zdravstvenim ustanovama, bankama i svim ostalih javnim površinama za koje se procijeni da ja na njima veća fluktuacija stanovnika.

Komentiraj