Hrvatske županije aplikacijom ‘Otvoreni proračun’ i dalje su transparentnije od većine lokalnih jedinica.

Prije nekoliko mjeseci Institut za javne financije proveo je istraživanje o transparentnosti proračuna za 2015. godinu u kojemu su se županije pokazale kao najtransparentnije jedinice. Uz odlične podatke iz istraživanja Instituta koji idu u prilog dobrom funkcioniranju jedinica regionalne samouprave, predsjednik Hrvatske zajednice županija i šibensko-kninski župan, Goran Pauk, najavio je novi projekt ‘Otvoreni proračun’ koji pokreće Hrvatska zajednica županija u suradnji s tvrtkom Coin, a tiče se upravo transparentnosti proračunskih podataka.

Županije žele građanima na jednostavan i čitljiv način predočiti podatke o proračunima svih jedinica, s namjerom informiranja o načinu i namjeni potrošnje proračunskih sredstava.

Projekt ‘Otvoreni proračun’ ima dva osnovna cilja. Jedan od ciljeva je da sve županije putem jednostavne aplikacije, na potpuno unificiran način otvore i vizualiziraju županijske proračune po svim klasifikacijama. Drugi je cilj omogućiti županijskoj upravi usporedbu lokalnih i regionalnih proračuna na svim razinama, kao i gospodarskih pokazatelja te tako pokrenuti kompetitivnost, podići produktivnost i efikasnost rada županijskih uprava. Zbog brojnih noviteta koje ova aplikacija donosi, bit će to prvi put da jedna razina samoupravne vlasti ima unificirani prikaz. To je veliki iskorak u transparentnosti, čak i u odnosu na nacionalnu upravnu razinu.

Prema podacima Ministarstva financija proizlazi da je u rashodima i izdacima svih jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u 2015. godini udio gradova bio 66 posto, općina 17 posto i županija 17 posto. No, ako se iz proračuna izdvoje sredstva namijenjena proračunskim korisnicima, jasno je vidljivo da u rashodima svih lokalnih proračuna županije sudjeluju sa svega 13 posto. Skoro 40 posto iznosa županijskih proračuna prenosi se županijskim korisnicima o kojima brinu županije.

rashodi-i-izdaci

“Županije najveći dio sredstava izdvajaju za obrazovanje te zdravstvo i socijalnu zaštitu što u 2015. godini iznosi čak 56 posto od ukupnih županijskih proračuna. To jasno pokazuje da sukladno svojim mogućnostima, županije prepoznaju prioritete lokalne zajednice”, naglasio je predsjednik Hrvatske zajednice županija, Goran Pauk.

funkcijska-klasifikacija

Sredstva za jedinice lokalne i regionalne samouprave u 2015. godini smanjena su u odnosu na 2014. godinu za čak 1.7 milijardi kuna. Najveće smanjenje na prihodovnoj strani jedinica dogodilo se na poziciji prihoda od poreza i prireza na dohodak, što je posljedica izmjene Zakona o porezu na dohodak.

“Izmjenom ovog Zakona najviše su oštećene županije jer je za pretpostaviti da su gradovi i općine taj gubitak djelomično nadomjestili povećanjem stope prireza, što kod županija nije moguće”, komentirao je Goran Pauk.

porez-i-prirez

Izvor podataka su podaci ‘Ostvarenje proračuna JLP(R)S koje objavljuje Ministarstvo financija’, a podatke je obradila tvrtka Coin d.o.o. koja je partner Hrvatske zajednice županija u projektu ‘Otvoreni proračun’.

Svim građanima dostupan je i osnovni modul CROračuna na adresi http://croracun.hr/ te putem web stranica Hrvatske zajednice županija.

Komentiraj