Portugalski pomorac i istraživač Magellan predvodio je prvo putovanje oko svijeta

Putovanje je financirao španjolski kralj Karlo V., a predvodio ga je i počeo portugalski pomorac Ferdinand Magellan 1519. godine. Osim po oplovljivanju svijeta, Magellan je postao poznat i kao prvi Europljanin koji je uplovio u Tihi ocean iz Atlantskoga te koji je imao čast nadjenuti mu ime. Glavni cilj putovanja bilo je otkrivanje rute prema Indiji plovidbom na zapad što je bila originalna Kolumbova ideja. Flotu su činili brodovi Trinidad, Magellanov zapovjedni brod, San Antonio, Concepcion, Santiago i Victoria.

Nakon prelaska Tihog oceana i niza postaja stižu na Filipine na kojima su se uključili u razmirice autohtonog stanovništva. U pokušaju da se jedna skupina preobrati na kršćanstvo buknula je bitka kod Mactana u kojoj je 27. travnja 1521. Magellan ubijen bambusovim kopljem. Bio je od onih koji su tolerirali dosta okrutan odnos prema lokalnom stanovništvu. Na otoku Mactan su domoroci bježali od sukoba s njim, no tek kada je Magellan donio naređenje da im se spale kuće, dolazi do bitke u kojoj će poginuti.

Zbog velikih ljudskih gubitaka posada više nije mogla upravljati s tri preostala broda pa se flota svela na dva, a uskoro na samo jedan brod – Victoriju. U Španjolsku se od 237 mornara koji su se uputili u ekspediciju vratilo samo 18 preživjelih. Iako Magellan nije preživio putovanje, ostao je zapamćen kao zapovjednik te važne ekspedicije.

Komentiraj