Na prijedlog Mosta prihvaćene izmjene poslovnika riječkoga Gradskog vijeća

foto HINA/ Edvard ŠUŠAK/ es

Na sjednici riječkoga Gradskog vijeća u utorak su prihvaćene izmjene poslovnika kojima se, kako je rekla predlagateljica Petra Mandić iz Mosta nezavisnih lista, nastoji postići veća učinkovitost tog vijeća i dodatno demokratizirati proces donošenja odluka.

Za izmjene je glasovalo 20 vijećnika Akcije mladih, HDZ-a, HNS-a, Mosta nezavisnih lista, Liste za Rijeku te nezavisnih vijećnika, a protiv 15 vijećnika SDP-a, PGS-a, HSU-a, IDS-a, laburista i SDSS-a.

Kako je rekla Mandić, izmjenama je proširen je krug onih za čiju korist vijećnik ne smije djelovati, čime se, kako je ocijenila, uvode najviši standardi sprječavanja sukoba interesa. Osim toga, nezavisnim vijećnicima omogućuje se da kao punopravni članovi Gradskog vijeća sudjeluju u osnutku kluba vijećnika, uvodi se replika umjesto dosadašnjeg ispravka netočnog navoda, vijećnicima se omogućuje da na sjednici neposredno postavljaju pitanja čelnicima gradskih upravnih tijela i tvrtaka kojima je Grad Rijeka osnivač. Tijekom aktualnog sata neće se moći postavljati dodatna pitanja, a vrijeme obrazlaganja prijedloga akata predlagačima se skraćuje s 10 na pet minuta. Prava gradonačelnika pri sudjelovanju u radu Gradskog vijeća izjednačuju se s vijećničkim, rekla je Mandić. Time se, dodala je, gradonačelnik ne stavlja u nepovoljniji položaj, nego se njegovo sudjelovanje postavlja na ravnopravnu mjeru.

SDP-ov vijećnik Vojko Braut rekao je da toj stranci promjene nisu prihvatljive jer unose neravnotežu u dosadašnji poslovnik, u skladan odnos između potrebe demokratičnosti i učinkovitosti rada Gradskog vijeća. Poslovnik je dobar i ne treba ga mijenjati, rekao je, ocjenjujući da u prijedlogu izmjena postoje suprotne težnje, poput težnje za jačim demokratiziranjem rada, a s druge strane se onemogućuje postavljanje potpitanja te se skraćuje vrijeme obrazlaganja prijedloga. SDP-u nije prihvatljiva ni odredba da neki akt odsad mogu predložiti samo tri vijećnika, za razliku od dosadašnjih sedam. Ako ne možete pronaći šestero vijećnika koji podupiru vaš prijedlog, on nije vrijedan rasprave na vijeću, ocijenio je.

SDP načelno prihvaća uvođenje instituta replike, ali sumnja da će se zloupotrebljavati pa će rasprave trajati beskonačno, rekao je Braut. Predlagateljima izmjena poručio je da su jednostavnije mogli poručiti da tim izmjenama žele što više otežati sudjelovanje gradonačelnika u raspravama, i to, kako je rekao, jer ga se vjerojatno pribojavaju. I vijećnici drugih stranaka koji su bili protiv izmjena ponavljali su kako nije potrebno mijenjati dosadašnji poslovnik, posebno se protiveći prijedlogu uvođenja replika jer će “od vijeća učiniti cirkus”.

Gradonačelnik Vojko Obersnel rekao je kako mu je svejedno kakav će biti poslovnik, ali se usprotivio ukidanju mogućnost ulaganja amandmana na akte u bilo kojem trenutku, koju je imao dosad. Kako je rekao, to je bio isključivo praktičan amandman jer on, s obzirom na svoje iskustvo i suradnju sa stručnim službama, može brže i svrsishodnije naći prijedlog za pomirenje različitih gledišta te dosad nikad nije zloupotrijebio tu mogućnost.

Na dnevnom redu sjednice bio je i prijedlog izmjena Odluke o gradskim grobljima nezavisnog vijećnika Josipa Kukuljana, kojim bi se ukinula dvostruka naplate zakupa grobnog mjesta, prvi put pri zakupu, a drugi put nakon isteka 30 godina. Takvu dvostruku naplatu od većih gradova primjenjuje samo Rijeka, naveo je Kukuljan, koji je povukao svoj prijedlog, ističući kako je nekoliko puta, pa tako i dan prije ove sjednice, dobio različite podatke o godišnjem prihodu od te dvostruke naplate od Komunalnog društva Kozale, koje upravlja gradskim grobljima, te ne želi da u tekstu obrazloženja prijedloga bude netočan podatak.

Na sjednici se trebalo raspraviti i o poslovanju Hrvatsko narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, ali je točka odgođena jer, kako je rekao gradonačelnik Obersnel, intendant Marin Blažević je na ranije dogovorenom službenom putu u SAD, a poslovna ravnateljica je slomila nogu.

Komentiraj