MORH zapošljava 200 vojnika i mornara

HINA/ Damir SENČAR

Ministarstvo obrane u utorak je raspisalo natječaj za prijam vojnika i mornara u djelatnu vojnu službu. U vojničku službu u trajanju od četiri godine prima se sveukupno 200 kandidata i kandidatkinja za vojnika i mornara s početkom službe 20. ožujka 2018. godine, navodi se u priopćenju MORH-a.

Budući vojnici i mornari moraju ispunjavati ove uvjete: srednja stručna sprema, najviše navršenih 27 godina života do kraja 2018. godine te uspješno završen program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili odslužen vojni rok. Na natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji imaju stručnu spremu višu od propisane posebnim uvjetima uz obvezni probni rad od šest mjeseci.

Prije prijma u službu u Oružane snage Republike Hrvatske kandidati će proći odabirni postupak u skladu s Pravilnikom o načinu i postupku privlačenja, oglašavanja i odabira za prijam u djelatnu vojnu službi i kadetsku službu. Kriteriji i postupak za utvrđivanje uvjeta propisani su Pravilnikom o utvrđivanju zdravstvenih, psihičkih, tjelesnih i sigurnosnih uvjeta za prijam u službu u Oružane snage Republike Hrvatske.

Kandidati odnosno kandidatkinje sa završenim dragovoljnim vojnim osposobljavanjem ili odsluženim vojnim rokom vlastoručno potpisane prijave trebaju predati u roku od 8 dana računajući od dana objave natječaja u Narodnim novinama, dodaje se u priopćenju.

Komentiraj