hina

LIČANI BIRAJU Zadnji dan za kandidature

Četvrtak, 21. veljače u ponoć krajnji je rok do kojega političke stranke i koalicije te grupe birača mogu istaknuti kandidature za skupštinu Ličko-senjske županije, gradska vijeća Ogulina i Iloka te općinsko vijeće Davora koja se prijevremeno biraju u nedjelju, 10. ožujka.

Do toga roka, naime, nadležnim izbornim povjerenstvima u Gospiću, Ogulinu, Iloku i Davoru moraju prispjeti prijedlozi njihovih kandidacijskih lista. Ta povjerenstva potom imaju rok od 48 sati u kojemu moraju sastaviti i objaviti sve pravovaljano predložene kandidacijske liste i zbirnu listu, a tada će se pouzdano znati tko sve računa na vijećnička mjesta u skupštini i vijećima.

Danom objave zbirnih lista počinje službena izborna promidžba koja traje do petka, 8. ožujka u ponoć.

Vlada je raspustila skupštinu Ličko-senjske županije, gradska vijeća Ogulina i Iloka te općinsko vijeće Davora jer u zakonom propisanom roku nisu donijeli proračun za ovu godinu, niti odluku o privremenom financiranju.

Skupština Ličko-senjske županije ima 31 vijećnika, gradsko vijeće Ogulina 17, Iloka 15, a brodsko-posavska općina Davor 13 vijećnika

Komentiraj