‘Kante za otpad u zgradama morat će biti zaključane’

HINA/ Tomislav PAVLEK

Zastupnik Zagrebačke skupštine Tomislav Tomašević iz inicijative “Zagreb je naš” u petak je u ‘Novom danu’ N1 televizije komentirao odluku skupštine o selektiranom prikupljanju otpada.

“Iako je odluka na snazi o odvojenom prikupljanju otpada ona se još neće provoditi jer će trebati barem šest mjeseci da svaki kućni broj dobije tri kante, za mješoviti otpad, biootpad i papir. Samo da se bazično osiguraju uvjeti za prikupljanje otpada će trebati još neko vrijeme. Kante će trebati staviti pod ključ i to će biti lako u kućama, ali problem će biti u višestambenim zgradama gdje će one morati biti u nekim kavezima ili na drugi način osigurane”, objasnio je Tomašević.

Naglasio je da su najveći problem ove odluke višestambene zgrade, gdje postoje zajedničke spremnik za miješani komunalni otpad. Dodao je da problem nije u građanima, već u gradskoj upravi Zagreba i drugih gradova. “Očito je da kaos u otpadu odgovara nekim interesnim skupinama koje na otpadu zarađuju”, poručio je.

Komentiraj