Hrvatski euro zastupnici raspoređeni u odbore

Europski parlament je u srijedu navečer odredio veličinu 20 odbora i dva pododbora te njihov sastave.

Hrvatski europarlamentarci najzastupljeniji su u Odboru Europskog parlamenta za vanjske poslove (AFET) koji ima 71 člana. Punopravne članice tog odbora su Dubravka Šuica i Željana Zovko (HDZ/EPP) te Tonino Picula (SDP/S&D).

U Odboru za proračun (41 član) su Karlo Ressler (HDZ/EPP) i nezavisni Mislav Kolakušić. Kolakušić je i član Odbora za pravna pitanja (JURI) u kojem je 25 zastupnika.

Ivan Vilibor Sinčić, nezavisni zastupnik iz Živog zida, član je Odbora za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane (ENVI) koji ima 76 punopravnih članova.

Biljana Borzan (SDP/S&D) i Tomislav Sokol (HDZ/EPP) članovi su Odbora za unutarnje tržište i zaštitu potrošača (IMCO) koji ima 45 članova.

Punopravni član Odbora za industriju, istraživanje i energetiku (ITRE) je Valter Flego (IDS/Obnovimo Europu). Odbor ima 72 člana.

Ruži Tomašić (HKS/ECR) u Odboru za ribarstvo (PECH) koji ima 28 članova pridružio se Predrag Fred Matić (SDP/S&D). Matić je postao i punopravni član Odbora za kulturu i obrazovanje, (CULT) s 31 članom.

Zastupnici u Europskom parlamentu su također i zamjenski članovi odbora u Europskom parlamentu.

Zamjenski članovi glasuju u odsutnosti punopravnih članova a u radu odbora Europskog parlamenta sudjeluju na isti način kao i punopravni.

Punopravne i zamjenske članove u odboru imenuju klubovi zastupnika EP-a srazmjerno broju zastupnika u parlamentu. Klubovi zastupnika još nisu dali popise svojih zamjenskih članova u odborima.

Predsjednici odbora i pododbora bit će izabrani na konstituirajućim sjednicama tih tijela.

Komentiraj