Hrvatska pošta izdala prigodne marke Rijeke i Galwayja

Hrvatska pošta i Irska pošta (An Post) zajedno će pustiti u opticaj 23. siječnja dvije prigodne poštanske marke kako bi obilježile proglašenje gradova Rijeke i Galwaya europskim prijestolnicama kulture za 2020. godinu.

Nominalna vrijednost obiju prigodnih maraka je 8,60 kuna, a na njima su prikazi znamenitosti Rijeke i Galwaya. Autori izdanja su Tomislav Tomić, akademski slikar grafičar iz Zaprešića (marka Rijeka), i Steve Simpson, dizajner iz Irske (marka Galway).

Prigodne marke tiskane su u nakladi od 100 000 primjeraka te su izdane u arčićima od 9 maraka. Hrvatska pošta izdala je i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC).

Podsjetimo, Rijeka će 1. veljače preuzeti titulu Europske prijestolnice kulture – od ranih jutarnjih sati na više od 30 lokacija u središtu grada na Rječini bit će održan raznolik i bogat program koji će Rijeku pretvoriti u europsku metropolu kulture.

Komentiraj