HPB ODRŽIVI RAZVOJ: Zajedno gradimo sigurniju i sretniju budućnost

Svoje poslovanje i društvene inicijative HPB je posvetio jačanju gospodarstva, zaštiti okoliša, brizi za zajednicu i budućnost kakvu zaslužuju nove generacije

Hrvatska poštanska banka (HPB) svojom je misijom ‘Stvaranja uvjeta za bolji život u Hrvatskoj’ pokazala kako vidi vlastitu ulogu u gospodarstvu i društvu. Održivi razvoj strateška je odrednica Banke koja svoje poslovanje i društvene projekte posvećuje jačanju gospodarstva, zaštiti okoliša, brizi za zajednicu i budućnost kakvu zaslužuju nove generacije.

Osnivanjem Ureda za održivo poslovanje 2021. HPB je još spremniji doprinositi održivoj ekonomiji i ostvarenju okolišnih (E), društvenih (S) i upravljačkih (G) ciljeva zajedno sa svojim klijentima, zaposlenicima i zajednicom.

„Uvažavajući sve brže tržišne promjene i velike klimatske rizike, svjesni smo i prihvaćamo nove odgovornosti i izazove pred nama“, poručuje Nikolina Kolarić, direktorica Ureda za održivo poslovanje HPB-a te naglašava kako su oni mnogo veći od postizanja dobrih financijskih rezultata i ostvarenih poslovnih planova.

„Naši su projekti i inicijative usmjereni ostvarivanju društvenog napretka i boljih uvjeta života, poticanju održivih poduzetničkih ideja, brizi o zdravom okolišu i okruženju svojih zaposlenika, ljudskim pravima i pravima djece te zajednici i društvu u kojem poslujemo“, navodi Kolarić.

HPB-ov smjer je odgovorno, održivo i digitalno bankarstvo uz jednak pristup svih građana i poduzetnika najvećoj distributivnoj mreži bankarskih usluga. Time Banka klijentima pruža mogućnost izbora i stalnu podršku za jednostavnije poslovanje, razvoj biznisa, ugodniji život i planiranje sigurnije budućnosti.

HPB brine o sigurnosti, zdravlju i motiviranosti zaposlenika te ulaže u njihovo znanje čime potiče razvoj i daje odgovore na izazove s kojima se suočava. Iznimnu pažnju pruža osiguranju ravnopravnosti, uključivosti i jednakosti te ravnoteži privatnog i poslovnog života.

Predanost zaštiti okoliša ogleda se u dugogodišnjem djelovanju Zelenog ureda HPB-a čije su aktivnosti usmjerene na pažljivo korištenje energenata, papira i ostalih resursa, odgovorno zbrinjavanje otpada te odabir ekološki prihvatljivog načina prijevoza na posao. Kroz projekt ‘HPB za financijsku pismenost’ Banka je svima učinila dostupnom osnovnu financijsku edukaciju, a kroz program ‘Volontiramo za Hrvatsku’ pruža različitu potporu zajednici, od ekološke do humanitarne.

HPB 30 godina čuva i jača povjerenje onih s kojima posluje i zajednice čiji je dio, a 2021. je od HANFA-e nagrađen za korporativno upravljanje. Danas, još hrabrije poduzima nove korake i inicijative misleći na budućnost svih nas i budućnost onih koji dolaze.

Komentiraj