Pixsell

“Grad Zagreb je vlasnik Jabuke, a izvode se radovi na rekonstrukciji OŠ Jabukovac”

Grad Zagreb vlasnik je poslovnog prostora na Jabukovcu 28, površine 147,08 četvornih metara, kojeg bespravno bez sklopljenog ugovora s Gradom, koriste Glazbeno scenski klub Jabuka (u likvidaciji) i Glazbeni klub Jabuka d.o.o., te je Grad protiv Glazbeno scenskog kluba Jabuka pokrenuo postupak radi ispražnjenja prostora i predaje u posjed Gradu, priopćili su u srijedu iz gradskog Ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu.

 

Taj je postupak još uvijek u tijeku pred Trgovačkim sudom.

“S obzirom da bespravni korisnici u predmetnom prostoru obavljaju ugostiteljsku djelatnost, imenovani su zaduženi za naknadu za korištenje prostora bez valjane pravne osnove u visini zakupnine za obavljanje ugostiteljske djelatnosti, koje račune korisnici ne podmiruju te imaju dospjela a nepodmirena dugovanja za razdoblje od prosinca 2015. do veljače 2018. u ukupnom iznosu od 168.785,62 kuna s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom”, istaknuo je u odgovoru Hini pročelnik Gradskog ureda za imovinsko-pravne poslove i imovinu Grada Damir Lasić.

A na upit Hine zašto se ruši terasa kluba i što se namjerava učiniti s Jabukom, pročelnik Gradskog ureda za prostorno uređenje, izgradnju grada, graditeljstvo, komunalne poslove i promet Dinko Bilić izvijestio je da su na lokaciji Jabukovac 30 u tijeku radovi na rekonstrukciji Osnovne škole Jabukovac, sukladno pravomoćnoj građevinskoj dozvoli od 17. kolovoza 2016. godine.

Rekonstrukcija se sastoji od dogradnje trakta sa šest učionica i sportske dvorane s pratećim sadržajima, rekonstrukcije vanjskih sportskih terena te izgradnje 17 parkirališnih mjesta.

“Prema izvatku iz zemljišne knjige, ZK uložak 12110 K.O. Grad Zagreb za zkč. br. 1251/1 K.O. Grad Zagreb, u naravi školska zgrada br. 30 te igralište i dvorište u ulici Jabukovac, uknjiženo je društveno vlasništvo s pravom korištenja Osnovne škole Jabukovac”, istaknuo je pročelnik Bilić.

 

Na međi čestica postojao je u i okolo trošne i ruševne nadstrešnice s azbestom nagomilani otpad

Pročelnik Lasić ističe kako Grad nije davao nikakve naloge za rušenje objekta (poslovnog prostora) koji se koristi kao klub Jabuka niti ulazak na tu katastarsku česticu (k.č. br. 233).

“Zatvoreni poslovni prostor koji se koristi kao klub Jabuka od strane bespravnog korisnika nalazi se na adresi Jabukovac 28, na katastarskoj čestici k.č.br. 233 k.o. Centar koja je upisana kao isključivo vlasništvo Grada Zagreba. Dakle, potpuno su neistinite tvrdnje trećih osoba da Grad Zagreb ne bi bio vlasnik zk.č.br. 233 k.o. Centar na kojoj se nalazi objekt kluba Jabuka i da Grad Zagreb nema prava naplaćivati naknadu za korištenje ili tražiti iseljenje korisnika iz poslovnoga prostora u sudskom parničnom postupku koji je u tijeku. Bespravni korisnik kluba Jabuka nema valjani ugovor o zakupu niti bilo kakvu pravnu osnovu za posjed predmetnog poslovnog prostora, a pri tome ima i značajan dug prema Gradu Zagrebu”, navodi pročelnik Lasić.

Dodaje i kako se prilikom izvođenja radova uklanjanja stare dvorane osnovne škole poklanjala osobita pažnja uklanjanju salonitnih ploča s azbestom, a iz kojeg razloga se pristupilo uklanjanju stare dvorane te izgradnji nove sportske dvorane škole na radost svih polaznika škole, njihovih roditelja, nastavnika te građana tog dijela Zagreba.

“Koliko je Grad Zagreb kao investitor radova upoznat sa stanjem stvari na terenu (putem izvođača), na međi navedenih čestica postojao je u i okolo trošne i ruševne nadstrešnice s azbestom nagomilani otpad – stare gajbe s praznim staklenim bocama i različiti otpad koji se tamo nakupljao godinama od strane trećih osoba, pretpostavljeno korisnika kluba Jabuka, što je razvidno iz slika koje se dostavljaju, a koji je prijetio zdravlju i sigurnosti djece koja pohađaju osnovnu školu. Riječ je o navedenom objektu koji se pokazuje na fotografijama koje su objavljene u novinama. Prema Gradu Zagrebu dostupnim informacijama, nije se radilo o bini za nastupe niti je predmetno mjesto korišteno za bilo kakve nastupe godinama, budući da je predstavljalo odlagalište otpada, a što je razvidno iz fotografija koje su Gradu Zagrebu poslane”, navodi pročelnik Lasić.

Napominje i kako je već prethodno bespravni korisnik kluba prilikom izvođenja radova sprječavao izvođenje radova, odnosno uklanjanje salonitnih ploča s azbestom sa stare školske dvorane, mada je nekoliko puta upozoren usmeno i pismeno kako je neophodno što hitnije ukloniti azbestne ploče radi zdravlja i sigurnosti djece.

“Ne radi se dakle o nikakvom rušenju bine ili pogodovanju preuzimanju kluba Jabuka od strane trećih osoba ili rušenju objekta kluba Jabuka, već o prijeko potrebnim radovima uređenja Osnovne škole Jabukovac, kojima se protive osobe koje vode klub Jabuka iz njihovih privatnih interesa, a koje pokušavaju navedeni privatni interes prikazati kao javni interes i spriječiti uređenje okoliša osnovne škole i završetak radova te stvaranje sigurnog i zdravog okruženja za djecu”, ističe pročelnik Lasić.

Opširno je izvijestio i o dugovanjima bespravnog korisnika poslovnog prostora u vlasništvu Grada Zagreba, u kojem posluje klub Jabuka.

Naveo je kako je s osnove korištenja tog poslovnog prostora za razdoblje od prosinca 2015. zaključno s studenim 2016. pokrenut ovršni postupak prisilne naplate protiv bespravnog korisnika u ukupnom iznosu glavnice od 74.353,72 kuna sa zakonskom zateznom kamatom i troškom postupka u iznosu od 1.410,43 kuna sa zakonskom zateznom kamatom. Na rješenje o ovrsi je uložen prigovor od strane ovršenika te predmetno potraživanje nije podmireno i dalje se vodi parnični postupak pred nadležnim sudom.

S osnove korištenja tog poslovnog prostora za razdoblje od prosinca 2016. zaključno s lipnjem 2017. iniciran je ovršni postupak prisilne naplate protiv bespravnog korisnika u iznosu glavnice od 19.717,77 kuna sa zakonskom zateznom kamatom i troškom postupka u iznosu od 740,60 kuna sa zakonskom zateznom kamatom. To potraživanje nije namireno, a ujedno je u redovnom knjigovodstvu evidentirano dugovanje za razdoblje od srpnja 2017. zaključno s veljačom 2018. u ukupnom iznosu od 24.141,36 kuna sa pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

Navodi se i kako je za bespravnog korisnika evidentirano daljnje za sada neutuženo ukupno dugovanje za razdoblje od prosinca 2016. do veljače 2018.  u ukupnom iznosu od 48.421,74 kuna s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom.

S osnove komunalne naknade i naknade za uređenja voda u knjigovodstvu evidentirano je dugovanje za siječanj 2018. s datumom dospijeća 15. veljače 2018. u ukupnom iznosu od 1.434,90 kuna.

“Posebno napominjemo kako mjesečna zaduženja (dug bespravnog korisnika prema Gradu Zagrebu kao vlasniku s osnove naknade za korištenje temeljem stečenog bez osnove) u navedenim razdobljima iznose 6.945,15 kuna mjesečno, sukladno Zaključku o kriterijima za određivanje zakupnine te 6.945,55 kuna mjesečno od rujna 2016. godine pa nadalje, sukladno Zaključku o kriterijima za određivanje zakupnine, dok je bespravni korisnik vršio mjesečne uplate u iznosu od svega 919,25 kuna”, ističe pročelnik Gradskog ureda za imovinsko pravne poslove i imovinu Grada Damir Lasić.

Komentiraj