Ministar financija Zdravko Marić u ponedjeljak će sudjelovati na Ekonomskom dijalogu Odbora za ekonomske i financijske poslove Europskog parlamenta, a razgovarat će se, među ostalim, o gospodarskoj situaciji u Hrvatskoj.

Ministrovo sudjelovanje uslijedilo je na poziv Roberta Gualtierija, predsjedavajućeg Odbora za ekonomske i financijske poslove Europskog parlamenta.

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku (ECON) je nadležan za ekonomsku i monetarnu uniju, reguliranje financijskih usluga, slobodno kretanje kapitala i platnih usluga, poreznu politiku i politiku tržišnog natjecanja te međunarodni financijski sustav.

Tijekom dijaloga ministar Marić će imati uvodno izlaganje, nakon čega će razmijeniti stajališta sa članovima ECON-a.

Poseban naglasak će biti stavljen na ekonomsko upravljanje u Europskoj uniji te na gospodarsku i ekonomsku situaciju u Hrvatskoj.

Komentiraj