ENSMOV Plus: Podrška ambicioznim ciljevima energetske učinkovitosti

Energetski učinkovit projekt provodi Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) u konzorciju s 12 država članica EU-a, a s provedbom je krenuo u prosincu 2022.

Stigli su novi ciljevi povećanja energetske učinkovitosti, a s njima i novi izazovi. Možemo li ih ispuniti? U tome svakako može pomoći projekt ENSMOV Plus koji provodi Energetski institut Hrvoje Požar (EIHP) u konzorciju s 12 država članica EU-a.

Trogodišnji europski projekt s provedbom je krenuo u prosincu 2022., financiran je iz programa LIFE i nadovezuje se na prethodni projekt ENSMOV za pružanje podrške tijelima javne vlasti i ključnim dionicima u provedbi ambicioznog članka 7. Direktive o energetskoj učinkovitosti. Jedna od najznačajnijih odredbi Direktive iskazana je u članku 7. (članku 8. revidirane Direktive usuglašene u ožujku 2023.), prema kojem države članice EU-a moraju postići kumulativne uštede energije u razdoblju od 2021. do 2030.

Trogodišnji europski projekt financiran je iz programa LIFE i nadovezuje se na prethodni projekt ENSMOV za pružanje podrške tijelima javne vlasti i ključnim dionicima u provedbi ambicioznog članka 7. Direktive o energetskoj učinkovitosti

Te obvezujuće uštede države mogu postići na tri načina: tzv. sustavom obveza energetske učinkovitosti, alternativnim mjerama politike ili njihovom kombinacijom. Hrvatska se opredijelila za kombinaciju tog pristupa i sustav obveza za opskrbljivače na snazi je od 2019. godine. Prema Zakonu o energetskoj učinkovitosti, opskrbljivači bi trebali ostvariti 70 % obveznih kumulativnih ušteda koje za Hrvatsku iznose 125,3 PJ ili gotovo 35.000 GWh.

To znači da su opskrbljivači dužni na godišnjoj razini dokazati da su ostvarili uštede koje odgovaraju 0,8 % njihove isporučene energije krajnjim kupcima. Nedavne izmjene Direktive donijele su još ambicioznije ciljeve i cilj od 0,8 % novih godišnjih ušteda primjenjuje se samo u razdoblju od 2021. do 2023., a potom se postupno povećava – od 2024. do 2025. na 1,3 %, od 2026. do 2027. na 1,5 %, a od 2027. do 2030. na 1,9 % godišnje isporučene energije krajnjim kupcima. Dakle, nacionalni cilj RH podiže se na oko 180 PJ odnosno 50.000 GWh, što je povećanje od 44 posto.

‘Postizanje, a pogotovo dokazivanje tih ušteda nije lako unatoč velikim sredstvima iz EU-a i nacionalnih izvora’, rekla je Vesna Bukarica iz EIHP-a, voditeljica projekta ENSMOV Plus

Vesna Bukarica iz EIHP-a, voditeljica projekta ENSMOV Plus, napominje da postizanje, a pogotovo dokazivanje tih ušteda nije lako unatoč velikim sredstvima iz EU-a i nacionalnih izvora.

„Potrebno je odvojiti još više sredstava za alternativne mjere politike, još više javnog novca za obnovu zgrada i mjere u prometu. Što se, pak, tiče sustava obveza opskrbljivača, s obzirom na energetsku krizu, potrebno je preispitati mogu li podnijeti povećanje obveza. Zato ih pozivamo da nam se jave te sudjeluju u webinarima i drugim aktivnostima koje ćemo provoditi u sklopu projekta. Razmjenjivat će se iskustva, znanja i informacije. Saznat će kako se sve ovo provodi u drugim državama i dobiti smjernice za provedbu svojih aktivnosti“, poručila je Vesna Bukarica.

Komentiraj

nacional banner
nacional banner