Kandidat Dragičević smatra da izbori za Glavnog državnog odvjetnika nisu transparentni

U tijeku je izbor Glavnog državnog odvjetnika, a prema posljednjim informacijama Vlada je nakon obavljenih razgovora sa potencijalnim kandidatima izabrala osobu s kojom će “izaći” i predložiti ju Hrvatskom Saboru.  Jedan od kandidata, Mladen Dragičević, tvrdi da je obaviješten kako je  Vlada Republike Hrvatske za Glavnog državnog odvjetnika Hrvatskom Saboru predložila gđu. Zlatu Hrvoj-Šipek.

Mnogi su upozoravali kako se ne vodi računa o transparentnosti izbora za Glavnog državnog odvjetnika, a  Dragičević je upravo zbog toga izašao s javnim pismom u kojem naglašava da se zalaže za transparentnost sustava pa samim time i transparentnost izbora Glavnog državnog odvjetnika, zakonitost postupanja i vladavinu prava.

Dragičević smatra da bi se sami izbor trebao odgoditi jer nije zatraženo mišljenje Saborskog odbora za pravosuđe niti je  Vlada iznijela jasne i objektivne kriterije za izbor svog kandidata. Stoga je Dragičević uputio dopis Vladi RH, Saborskom odboru za pravosuđe, ali i GRECO-u u kojem traži pojašnjenja, ali i da se zastane sa izborom Glavnog državnog odvjetnika pred Hrvatskim saborom do dostave očitovanja.

Njegovo pismo objavljujemo u cijelosti:

“Obraćam Vam se kao jedan od kandidata za izbor Glavnog državnog odvjetnika. Kao što ste ranije mogli vidjeti iz mog programa programa, zalažem se za transparentnost sustava samim time i transparentnost izbora Glavnog državnog odvjetnika, zakonitost postupanja i vladavinu
prava.

Imajući u vidu upravo temelje na kojima zasnivam svoj program, imam potrebu javnost upoznati sa sljedećim činjenicama vezanim uz izbor Glavnog državnog odvjetnika koji se trenutno provodi u Republici Hrvatskoj.

Kao jedan od kandidata za Glavnog državnog odvjetnika, nakon provedenih intervjua 27.4.2020.g. pred posebno osnovanim Povjerenstvom Vlade Republike Hrvatske, obaviješten sam kako je Vlada izabrala svog kandidata kojeg će predložiti Hrvatskom saboru za izbor Glavnog državnog odvjetnika.

Izbor Glavnog državnog odvjetnika prvi puta se provodi temeljem novog Zakona o državnom odvjetništvu iz 2018.g. Zakon nalaže da se izbor provede putem javnog natječaja kojeg raspisuje Državnoodvjetničko vijeće nakon čega Vlada Republike Hrvatske, uz prethodno mišljenje Saborskog odbora za pravosuđe predlaže Hrvatskom Saboru kandidata na izbor.

Zakon o državnom odvjetništvu mijenjan je 2018.g. s obzirom na negativne stavove koje je o hrvatskom pravosudnom sustavu iznio GRECO-antikorupcijsko tijelo Vijeća Europe u svom Četvrtom evaluacijskom krugu za Republiku Hrvatsku. GRECO navodi kako je nužno da se državno odvjetništvo i funkcija Glavnog državnog odvjetnika odmaknu od politike s obzirom da povezanost politike i Glavnog
državnog odvjetnika baca sumnju na zakonitost postupanja u visokoprofilnim koruptivnim predmetima. Također GRECO napominje da je prilikom izbora Glavnog državnog odvjetnika nužno postaviti jasne i objektivne kriterije za izbor.

S obzirom da, prema mojim saznanjima Vlada RH nije zatražila mišljenje Saborskog odbora za pravosuđe niti je iznijela jasne i objektivne kriterije za izbor svog kandidata, uputio sam dopis Vladi RH, Saborskom odboru za pravosuđe, ali i GRECO-u u kojem tražim pojašnjenja, ali i da se zastane sa izborom Glavnog državnog odvjetnika pred Hrvatskim Saborom do dostave očitovanja.”,  naveo je u pismu Mladen Dragičević.

Komentiraj