Screenshot/YouTube

Anto Đapić novi član Kazališnog vijeća HNK u Osijeku

Anto Đapić imenovan je članom Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. Odluka je donesena na sjednici Gradskog vijeća Osijeka 26. listopada, kada je s te dužnosti razriješena ekologinja Ivančica Jurčević Agić, javlja teatar.hr. Članovi se, prema Zakonu o kazalištima, biraju iz redova ‘uglednih umjentnika i radnika u kulturi’.

Prema Zakonu o kazalištima, ‘Kazališno vijeće javnog kazališta i javne kazališne družine imaju tri, pet ili sedam članova od kojih većinu imenuje predstavničko tijelo osnivača iz reda uglednih umjetnika i radnika u kulturi, koji nisu djelatnici županijskog ureda državne uprave nadležnog za poslove kulture županine na čijem području kazalište djeluje, odnosno gradskog ureda nadležnog za poslove kulture, a ostale članove iz svojih redova biraju kazališni umjetnici’.

Komentiraj