Ministar financija Zdravko Marić komentirao je u utorak revizorsko izvješće o poslovanju Agrokora, ističući da kriza u tom koncernu nije imala većeg utjecaja na hrvatsko gospodarstvo, da je potvrđeno da nije bilo poreznog duga od šest milijardi kuna o kojem se svojedobno govorilo te da je kredit koji je HBOR dao Agrokoru jedan od rijetkih koji ima instrument osiguranja.

“Evidentno je da se radi o velikim brojkama, međutim, kao ministar financija rekao bih nekoliko stvari. Prvo i osnovno, za sada nismo vidjeli neke veće negativne reperkusije same krize u Agrokoru na hrvatsko gospodarstvo. To sugeriraju i makroekonomski, visokofrekventni indikatori, turistička sezona je iza nas, a ja iz perspektive ministra financija pomno pratim na dnevnoj bazi prihode državnog proračuna. Ono što smo do sada objavili, dakle izvršenje prvih šest mjeseci ove godine, kada je Hrvatska po prvi put u povijesti ostvarila suficit opće države, pa do dana današnjeg potvrđuje ovu moju konstataciju”, rekao je Marić u Luxembourgu, gdje sudjeluje na sastanku ministara financija zemalja članica EU-a.

Marić je izrazio zadovoljstvo što se potvrdilo da je “neutemeljena spekulacija” o velikom poreznom dugu Agrokora od šest milijardi kuna, koja se svojedobno pojavila.

“Ako pratite moje izjave, a ne ono što mi možda netko drugi stavlja u usta, ja sam u svojim izjavama nastojim biti dosljedan i konzistentan i govoriti argumentirano s informacijama kojima raspolažem. Tako sam i onda, štiteći naravno zakone i instituciju ministra financija, odnosno Porezne uprave i ne otkrivajući poreznu tajnu jer za to nisam ovlašten i ne smijem činiti, demantirao te spekulacije i insinuacije o visini poreznog duga. Sada se upravo to potvrđuje kroz ovu objavu”, rekao je Marić.

Komentirao je i povezivanje revizijskog izvješća i Porezne uprave.

“Računovodstvena bilanca nije isto što i porezna bilanca. Porezna uprava će sigurno uzeti u obzir i ovo što je sada objavljeno, ali istodobno treba reći da su transakcije između pojedinih kompanija unutar sustava porezno neutralne, različiti načini vrednovanja imovine, bez obzira što su tržišno utemeljeni, u pravilu, ili ne moraju uvijek, utjecati na umanjenje porezne osnovice. Isto tako, što se tiče različitih vrsta otpisa potraživanja koji ne znači nužno, odnosno zakonom je točno propisano kada i na koji način se mogu priznavati kao porezni rashodi. Sve u svemu, ja vas mogu uvjeravati i uvjeriti da će Porezna uprava i dalje, dok god sam je ministar financija, raditi svoj posao odgovorno u skladu sa zakonima i da ću se uvijek truditi, kao što sam se trudio i do sada, da bude lišena bilo kakve vrste političkog ili bilo kojeg drugog utjecaja, dakle u potpunosti neovisna u onome svom poslu koji obavlja, a to je efikasno i pravodobno prikupljanje poreznih prihoda”, ističe ministar Marić.

Marić se u izjavi osvrnuo i na kredit koji je HBOR dao Agrokoru, o kojem je Nadzorni odbor glasovao 20. prosinca 2016. Ministar Marić se tada izuzeo od glasovanja, ali je bio optuživan da je uvjerio ostale članove NO HBOR-a da glasaju za odobrenje kredita.

“Pokazalo se da sam bio lažno optužen od strane jednog kolege, bivšeg ministra”, rekao je Marić, referirajući se na svojedobne optužbe bivšeg ministra Slavena Dobrovića, nakon čega je to demantirano objavljivanjem tonskog zapisa sa sjednice NO HBOR-a.

Marić kaže da je u cijeloj kapitalnoj strukturi Agrokora to jedan od rijetkih, ako ne i jedini, kredit koji ima instrument osiguranja. “Dakle, HBOR kao državna razvojna banka ima instrument osiguranja. Ne zazivajući, ali opet hipotetski gledano da se ostvari i najcrnji mogući scenarij, HBOR kroz taj instrument osiguranja može naplatiti svoja potraživanja”, kaže Marić.

Marić nije htio komentirati optužbe Ivice Todorića da je lexom Agrokor taj koncern nacionaliziran. “Ja se suzdržavam od komentara izjava drugih ljudi, i u pravilu govorim samo argumentima s kojima raspolažem”, rekao je.

Komentirao je na novinarski upit svoju izjavu iz siječnja ove godine kada je rekao da u Agrokoru nema krize. “Ponovit ću ono što ponavljam proteklih šest mjeseci, a mogu reći i cijeli svoj mandat ministra financija – da su moji javni istupi općenito vođeni argumentima i informacijama s kojima raspolažem i ne bavim se spekulacijama i imputiranjem zaključaka. Ta moja čuvena izjava od 26. siječnja na temu Agrokora bila je temeljena na temelju izvješća bonitetne agencije Moody’s. Ja sam tada to rekao temeljem tog izvješća i temeljem informacija iz te kompanije sam rekao to što sam rekao”, objasnio je.

Moody’s je u siječnju ocijenio da Agrokor ima dovoljno likvidnosti za pokrivanje svojih obveza. Međutim, jučer objavljeno revizorsko izvješće financijskih izvješća Agrokor grupe je pokazalo da je nepravilno klasificiranje danih pozajmica i depozita kao novca ili novčanih ekvivalenata rezultiralo time da je kao novac prikazano 2,6 milijardi kuna umjesto 573 milijuna kuna, odnosno 2,1 milijarda kuna više.

Komentiraj