Udruga Franak ustvrdila je u ponedjeljak da tri banke u nove ugovore o kreditu unose nezakonite ugovorne odredbe prema kojima korisnik kredita plaća porez koji bi eventualno u budućnosti bio propisan kreditoru.

U otvorenom pismu Vladi, Ministarstvu financija i Hrvatskoj narodnoj banci, kaže se kako članovi Udruge Franak upozoravaju da pojedine banke u nove ugovore o kreditu unose takvu “nezakonitu ugovornu odredbu”, za što se izravno prozivaju Zagrebačka banka, Privredna banka Zagreb i Splitska banka.

“Budući porez koji će eventualno platiti kreditor ne smije se prebacivati na leđa dužnicima te je takav način zaštite od rizika nepoštena poslovna praksa zbog kakve su banke već osuđene u kolektivnom sudskom procesu, ali ni nakon pravomoćne presude takvu praksu nisu promijenile”, kažu u Udruzi Franak.

“Franak” podsjeća na pravomoćnu presudu zbog ugovaranja odredaba o promjenjivoj kamatnoj stopi koja se mijenja odlukom banke, gdje je utvrđeno kako su takve odredbe nezakonite. “Usprkos tome, državne institucije nisu ništa učinile da spriječe nastavak nezakonita poslovanja banaka pa upravo zbog toga banke ponavljaju isti scenarij”, kažu u Franku.

Dodaju da ugovaranjem odredbe kojom banke plaćanje poreza koji će im eventualno tek biti propisan prebacuju na potrošače korisnike kredita, banke krše nekoliko zakona.

 

  • Tako je Zakonom o obveznim odnosima propisano da ugovorna obveza mora biti odrediva, a ona koja je nepoznata u budućnosti nije takva te je ugovor koji je sadrži ništetan, upozorava ‘Franak’.

 

Banke, tvrdi ta udruga, krše i Zakon o potrošačkom kreditiranju, jer u ugovornim odredbama o budućim porezima kreditor unaprijed u ugovor ubacuje poreze koji će eventualno nastati, ali koji će biti propisani kreditoru. To nisu porezi koji su poznati u vrijeme sklapanja ugovora o kreditu, niti oni koji bi u budućnosti eventualno bili propisani potrošačima/dužnicima u vezi s ugovorom o kreditu, smatraju u Udruzi Franak.

Napokon, drže da banke krše zakonske odredbe koje propisuju da ugovor o kreditu mora sadržavati ukupan iznos koji potrošač mora platiti, pri čemu se eventualno mogu ugovoriti buduće usluge koje nisu odmah na početku prisutne. No porez propisan kreditoru ni na koji način ne predstavlja uslugu kreditora, nego obvezu državi, koja će ionako biti jasno propisana budućem obvezniku plaćanja poreza, kažu u Udruzi Franak.

Stoga pozivaju Vladu, Ministarstvo financija i Hrvatsku narodnu banku da spriječe banke u pokušaju uvođenja odredbe prema kojima korisnik kredita plaća porez koji bi mogao biti propisan kreditoru.

Ujedno, potrošače pozivaju da ne podižu kredite kod Zagrebačke banke, Privredne banke Zagreb i Splitske banke, sve dok sporne odredbe o naplati nepoznatih budućih poreza ne izbace iz ugovora, jer se time potrošači izlažu opasnoj i nedefiniranoj obvezi u budućnosti.

Većina prozvanih banaka nije reagirala na tvrdnje Udruge Franak, no neslužbeno poručuju kako u nove ugovore o kreditima ne ugrađuju nezakonite klauzule.

“Banka nije ugrađivala nikakve nezakonite klauzule u nove ugovore o kreditu. Potpuno je nesporno da klijent/potrošač može plaćati samo one porezne obveze na koje ga zakon obvezuje”, kažu u jednoj od prozvanih banaka.

U drugoj, pak, podsjećaju kako je Zakonom o potrošačkom kreditiranju predviđen fiksni i promjenjivi dio kamate, pri čemu je regulatorni trošak u fiksnom dijelu, a promjenjivi ovisi o nacionalnoj referentnoj stopi (NRS) ili referentnoj kamatnoj stopi (Euribor, Libor ili sl.), ili prinosu po trezorskim zapisima ili prosječnoj kamatnoj stopi na depozite građana u valuti u kojoj je odobren kredit.

Komentiraj