Hello

Oznaka: prevenc ija

“Preventivno djelovati i rano prepoznavati prijetnje”

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović u četvrtak je poručio kako je za Hrvatsku iznimno važno preventivno djelovati na sprječavanju sigurnosnih ugroza, te je pozvao gradonačelnike hrvatskih gradova na izradu projekata namijenjenih sigurnosti koji bi se financirali iz EU fonda. “Bez obzira…