“Nema teorije da je benzin kriv za onečišćenje vode”

HINA/ Damir SENČAR

Tvrtka Crodux održala je u petak konferenciju za novinare o onečišćenju vode u Slavonskom Brodu, na kojoj su ustvrili kako ‘nema teorije’ da je benzin kriv za onečišćenje vode u Slavonskom Brodu.

“Cilj ove konferencije za medije je upoznavanje javnosti s činjenicama i nalazima kojima Crodux demantira sve izjave, krive napise i nagađanja iznesena putem medija o uzrocima zagađenja pitke vode u Slavonskom brodu 30. ožujka 2018.”, poručili su iz Croduxa.

Crodux tvrdi da nema ni teorijeske mogućnosti da se onečišćujuća tvar (benzin) mogla pojaviti u zdencima, vodospremniku i slavini kafića u roku od samo 48 sati od vremena incidenta. Kao dokaz naveli su Odluke o zonama sanitarne zaštite izvorišta Jelas i Elaborat zaštitnih zona izvorišta Jelas.

“Iz uzorka tekućine istekle iz cijevi protuktovoda utvrđeno je da se radi o benzinu, s udjelom benzena, a u spornoj analizi vode od 30. ožujka nisu pronađeni ugljikovodici iz benzina niti benzen. Stručno mišljenje hidreologa je da nečišćenje uslijed istjecanja benzina na toj lokaciji (sastav tla, udaljenost i dubina) nije teorijski moguće”, poručili su na konferenciji.

Komentiraj