MARIĆ “Ključ dugoročne održivosti proračuna leži na rashodovnoj strani”

HINA/ Miljenko KLEPAC

Ministar financija Zdravko Marić u srijedu je gostovao u emisiji Hrvatskog radija ‘A sada Vlada’, gdje je govorio o daljnjem poreznom rasterećenju. Kaže kako je u prvom koraku poreznih rasterećenja naglasak bio na asterećenju izravnih ili direktnih poreza – poreza na dohodak i porez na dobit.

“Dosad smo gospodarstvo i građane u dva navrata rasteretili za gotovo 4 milijarde kuna. Ministartvo financija ne bježi od problema, ali kamo sreće da je bit problema u državi samo u poreznom sustavu”, rekao je ministar. Ukoliko dođe do smanjenje PDV-a za 1 posto, slijevanje u državni proračun smanjit će se za 2 milijarse kuna.

“Ključ dugoročne održivosti proračuna leži na rashodovnoj strani i u tome se slažemo premijer i ja. To moramo držati pod kontrolom i ne smijemo probijati limite. Prihodovnu stranu proračuna ne smijemo zanemariti, ali građane i poduzetnike moramo rasteretiti – to je naš mentalni sklop”, objasnio je.

Dodao je kako Vlada ne promatra samo i isključivo PDV. “Ponovno ćemo gledati cijeli porezni sustav. U nastavku porezne reforme ćemo neke stvari nastaviti, a neke poboljšati. Kad uspoređujemo neizravne poreze pa donesemo zaključak kako snižavanje PDV-a neće imati utjecaj na korekciju cijena i da to građani neće osjetiti, a snižavanje doprinosa na plaću rezultira njezinim rastom, moram reći da to i nije baš točno. Niti jedna država nema alata kojim će privatnog poduzetnika poreznim promjenama primorati na povećanje neto plaće”, rekao je Marić i istaknuo kako s poslovdavcima imaju konstruktivan dijalog.

Naglašava kako jedino sinergijsko djelovanje poduzetnika i države može rezultirati rastom plaće.

“Nakon prvog vala poreznih rasterećenja imamo situaciju da danas 1,5 milijuna poreznih odbeznika od ukupno 2,5 milijuna ne plaća porez na dohodak, za niže dohotke imamo najniži porezni klin. To je bila demografska mjera – podigli smo ukupni neoporezivi dio, a nakon toga smo podizali progresivno i za veći broj djece. Danas imamo situaciju da je 2,1 milijarda kuna porezna olakšica za uzdržavane članove, a prije prvog vala porezne reforme ta brojka je bila 420 milijuna kuna. To je dobra mjera u smislu demografske obnove. Razmatramo i smanjenje više stope poreza na dohodak kako bi se smanjio odljev mozgova u svim sektorima gospodarstva”, zaključio je ministar.

Komentiraj