Vlada je na zatvorenom dijelu sjednice odlučila predložiti Ustavnom sudu RH da ne prihvati Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH članaka 2. i 3. Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o posebnim pravima predsjednika RH po prestanku obnašanja dužnosti, kao ni Prijedlog za pokretanje postupka za ocjenu suglasnosti s Ustavom RH Uredbe o izmjeni Zakona o Hrvatskoj radioteleviziji.

Cjelovito očitovanje Vlade bit će objavljeno uz odluke Ustavnog suda, stoji u priopćenju Odjela za odnose s javnošću Vlade RH.

Vlada je donijela i zaključak u vezi s izmjenom članka 20. Zakona o upravnim sporovima, kojim se zadužuje Ministarstvo pravosuđa da izradi prijedlog izmjene tog članka, tako da se izrijekom navede da, u slučajevima kada je Vlada RH tuženik u upravnom sporu, za poduzimanje radnji u sporu može ovlastiti službenu osobu pojedinog ministarstva ili drugog središnjeg tijela državne uprave iz čijeg djelokruga je predmet upravnog spora.

Na zatvorenoj sjednici Zvonimir Vnučec imenovan je vršiteljem dužnosti glavnog ravnatelja policije u Ministarstvu unutarnjih poslova i to od 8. listopada do imenovanja glavnog ravnatelja policije temeljem provedenog postupka po raspisanom javnom natječaju.

Damiru Sabljaku dano je ovlaštenje za obavljanje poslova glavnog tajnika Ministarstva vanjskih i europskih poslova do provedbe javnog natječaja za tu dužnost.

Komentiraj