FaH

SABOR Sutra rasprava o naknadama banaka

Hrvatski sabor u petak nastavlja zasjedanje raspravom o zakonskom prijedlogu koji bi trebao omogućiti transparentnost i usporedivost naknada koje se naplaćuju potrošaču vezano uz njegov račun za plaćanje, jednostavnije prebacivanje računa iz jedne banke u drugu te jednostavnije otvaranje i korištenje osnovnog računa za plaćanje.

Donošenjem Zakona o usporedivosti naknada, prebacivanju računa za plaćanje i pristupu osnovnom računu, a radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s EU direktivom, potrošač će moći jednostavnije otvoriti i koristiti osnovni račun, prebaciti račun za plaćanje iz jedne banke u drugu banku, usporediti obuhvat usluga i visine naknada te imati bolji uvid u već naplaćene naknade što će mu olakšati uspoređivanje ponuda različitih pružatelja platnih usluga, navodi se u obrazloženju zakonskog prijedloga.

Prema podacima iz Ministarstva financija krajem 2015. godine, kod kreditnih institucija bilo je otvoreno 7,2 milijuna transakcijskih računa potrošača, a ukupan je broj potrošača koji je imao otvoren barem jedan račun iznosio 3,6 milijuna kuna, što u prosjeku iznosi dva računa po potrošaču.

Komentiraj