Policija sumnja da je AKD odvjetniku HDZ-a nelegalno isplatio 660 tisuća kuna honorara

DONOSIMO EKSKLUZIVNE DOKUMENTE zbog kojih policija pokušava rekonstruirati jesu li SDP-u bliski kadrovi iz vodstva Agencije za komercijalnu djelatnost nelegalno isplatili odvjetnika HDZ-a zato što je zastupao HDZ u sudskom sporu u aferi Fimi media

Hrvatska policija pokušava rekonstruirati jesu li SDP-u bliski kadrovi iz vodstva Agencije za komercijalnu djelatnost (AKD), tvrtke u stopostotnom vlasništvu Hrvatske i Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, omogućili da se odvjetniku Vladimiru Terešaku nelegalno isplati 665.448 kuna kako bi mu se tako posredno isplatio honorar zato što je zastupao HDZ u sudskom sporu u aferi Fimi media. Terešaka se više puta spominjalo kao kandidata HDZ-a za funkciju glavnog državnog odvjetnika.

Nacional posjeduje ugovore o poslovnoj suradnji između AKD-a i Terešaka koji su dospjeli u središte policijskog interesa i zbog kojih je, kako izgleda, ministar unutarnjih poslova Vlaho Orepić nedavno smijenio Anitu Perković-Škalic s mjesta predsjednice Uprave AKD-a.

AKD je tijekom 2009. putem međunarodnog javnog natječaja dobio posao izrade zdravstvenih iskaznica za potrebe zdravstvenog zavoda pri makedonskom ministarstvu zdravlja. Posao se odrađivao preko tvrtke Indicium D.O.O.E.L. iz Skopja koja je u stopostotnom vlasništvu AKD-a. Zadnja faktura za taj posao izdana je tijekom 2013., ali AKD nije uspijevao naplatiti 92.086.956 makedonskih denara, što je u protuvrijednost oko 1,4 milijuna eura. Tom se dugu trebalo pripisati i 388 tisuća eura kamata. Zato je zatražena odvjetnička pomoć za rješavanje tog problema. AKD je potpisao ugovore s makedonskim uredom srpskog odvjetničkog društva Karanović i Nikolić, a u Hrvatskoj s Terešakom. U to je vrijeme bilo neizvjesno hoće li se potraživanje uspjeti naplatiti, ili će morati podići sudsku tužbu.

TEREŠAK JE S AKDom UGOVOR o suradnji u tom slučaju potpisao 21. rujna 2015. U njemu stoji da će cijena njegovih pravnih usluga biti plaćena po odrađenom satu, a ugovorom se definira da će mu za svaki odrađeni radni sat biti plaćeno 1300 kuna.

Ubrzo se pokazalo da su angažirani odvjetnici bili uspješni u svom poslu. Izvor iz AKD-a ispričao je za Nacional da su već koncem listopada 2015. predstavnici odvjetničkog ureda Karanović i Nikolić pripremili nagodbu, odnosno nagodbeni aneks postojećeg ugovora između dvije ugovorne strane u tom slučaju. Prema postignutom sporazumu, makedonska strana obvezala se platiti postojeći dug AKD-u bez kamata. AKD je pristao oprostiti kamate jer se makedonska strana obvezala naručiti i dodatne usluge od te tvrtke.

  • AKD I TEREŠAK potpisali su naknadno aneks ugovora o suradnji i promijenili način isplate njegove nagrade. Umjesto plaćanja po satu, u aneksu se navodi da će mu se platiti pet posto od naplaćena iznosa

“MAKEDONSKA STRANA taj dodatak ugovoru potpisala je 11. studenoga 2015., a AKD 13. studenoga 2015. Istog dana kada je nagodbu potpisao AKD, makedonska strana isplatila je 57 milijuna makedonskih denara makedonskoj tvrtki AKD-a. To znači da je ugovor konzumiran toga dana. Međutim, 19. studenoga AKD i Terešak potpisali su aneks ugovora o suradnji i promijenili način isplate njegove nagrade. Umjesto plaćanja po satu, u aneksu se navodi da će mu se platiti 5 posto od naplaćenog iznosa. Problem je u tomu što je taj aneks ugovora potpisan nakon što je posao realiziran i stoga je zakonski upitan i tehnički nelegalan, iako su možda o promjeni načina nagrađivanja mogli početi diskutirati i ranije”, ispričao je za Nacional izvor iz AKD-a.

Dokumentacija u posjedu Nacionala potvrđuje sve navedeno. Otkriva da je aneks ugovora između AKD-a i Terešaka doista potpisan 19. studenoga, a platni nalozi iz Makedonije koji su AKD-u vjerojatno poslani kao dokazi o uplati, potvrđuju da se novac transferirao AKD-u nekoliko dana prije nego su AKD i Terešak potpisali aneks koji legalizira i omogućava da AKD isplati Terešaku postotak kao nagradu za naplatu potraživanja. Policija zato propituje zašto je AKD naknadno pristao Terešaku isplatiti postotak na ime uspješno obavljenog posla koji je dosegao 664 tisuće kuna.

TIJEKOM TRAVNJA TE SU SE ISPLATE u AKD-u počele dovoditi u pitanje i započela je zanimljiva pismena prepiska između Terešaka i tadašnje predsjednice uprave AKD-a Anite Perković-Škalic. Terešak je 22. travnja njoj uputio jednu e-mail poruku u kojoj joj je napisao da mu je žao da se problematiziraju fakture koje je on ispostavio AKD-u.

U najzanimljivijem dijelu te poruke Terešak je napisao: “Budući da sam u AKD-u tijekom 2015. angažiran po preporuci vaše pravnice Željke Kovačić, čudi me što kažete da upravo ona problematizira moj rad, odnosno cijenu mojih usluga… Kao odvjetnik i kao dugogodišnji bivši općinski i županijski državni odvjetnik uvijek sam se čvrsto držao struke i u svom radu postupao savjesno i odano poslodavcu, ranije Republici Hrvatskoj, a tijekom rada na predmetima AKD-a tvrtki čije sam interese zastupao i štitio kao odvjetnik, ali ujedno i domoljub, obzirom je Vaša tvrtka kao što sam već ranije naveo u vlasništvu Republike Hrvatske. Bit ću iskren i reći kako se ne mogu oteti dojmu da ovakva interpretacija mog rada i zastupanja AKD-a proizlazi iz činjenice da me je Željka Kovačić pozvala i dovela u AKD ne kao običnog odvjetnika već kao glavnog odvjetnika HDZ-a računajući da ću joj pomoći u njenoj političkoj promociji u stranci, kao i u njenoj namjeri koju je jasno izrazila, da “sjedne” na vaše mjesto, odnosno na mjesto glavnog direktora AKD-a, no kako sam se ja samo držao svog posla, a ujedno vrlo brzo shvatio koji je nivo njene pravne naobrazbe i organizacijskih sposobnosti, ostaje mi samo zaključiti kako je ovo samo patetični pokušaj osvete Željke Kovačić prema meni”.

Drugim riječima, sam Terešak naveo je to da je do njegova angažmana za AKD dijelom došlo samo zato što je zastupao HDZ i jer je pravnica AKD-a Željka Kovačić ocijenila da bi joj on mogao pomoći da ona postane nova šefica AKD-a.

  • TEREŠAK U EMAIL PORUCI AKD-u: ‘Činjenica je da me je Željka Kovačić pozvala u AKD ne kao običnog odvjetnika, već kao odvjetnika HDZ-a, računajući da ću joj pomoći u političkoj promociiji u stranci’

U KAZNENOJ PRIJAVI koja je zainteresirala policiju stoji da je Terešaku u 2015. plaćeno 662.000 kuna kuna za navodnu naplatu potraživanja iz Makedonije, iako je naplata već bila prethodno ugovorena s makedonskim ministarstvom zdravlja.

“Odvjetnik Terešak plaćen je u stvari za pokriće troškova zastupanja HDZ-a u procesu Fimi medija u kojem zastupa stranku HDZ. Na taj način građani kroz cijenu dokumenata koje proizvodi AKD i poreze plaćaju odvjetnika HDZ-a, a sve da bi glavna direktorica dobila podršku te stranke (postavio ju je SDP na tu poziciju)”, navodi se u prijavi koju potpisuju “radnici koji strahuju za budućnost svojih radnih mjesta”.

Vladimir Terešak za Nacional je potvrdio da je nakon ove prijave policija pregledala spise i ugovore koje je potpisivao s tvrtkom AKD, ali tvrdi da u njima nema ništa sporno i da se u cijelom slučaju radi o pokušaju preuzimanja kontrole te tvrtke od Mosta i ministra unutarnjih poslova Orepića koji je kao tehnički ministar krajem prošlog mjeseca smijenio glavnu direktoricu tvrtke Anitu Perković-Škalic, iako je prošle godine tvrtka ostvarila oko 40 milijuna kuna dobiti.

Terešak je u svojoj verziji priče za Nacional ispričao da je za AKD naplatio dugovanja u Makedoniji i tvrdi da u ugovorima koje je potpisao s ravnateljicom nema ništa sporno i da je sve po zakonu.

“Tarifnim brojem 39, točkom 3 Tarife o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika propisano je da odvjetnici ne mogu dobiti nagradu veću od 30 posto, a ja sam od AKD-a dobio samo pet posto. Neke moje kolege su mi se smijale kada su čule da sam na to pristao. Nema ništa sporno ni u aneksu ugovora jer se u trenutku potpisivanja još nije znalo koliko će cijeli predmet trajati i kada ćemo naplatiti sve potraživanje iz Makedonije. Isto tako, od novca koje sam dobio od AKD-a, ja sam morao platiti odvjetnički ured u Makedoniji, a treba oduzeti i sve ranije iznose koje smo radili po tarifi na sat prije aneksa ugovora. Tako da sam na kraju umjesto pet posto nagrade, dobio oko 3 posto. Pitajte bilo kojeg odvjetnika što misli tko je u ovom slučaju bolje prošao”, rekao je za Nacional Terešak i posebno napomenuo da je inicijativa o aneksu ugovora stigla od sada već bivše glavne direktorice AKD-a Anite Perković-Škalic koja je procijenila da bi tvrtka manje platila odvjetnike putem nagrade na postotak, nego da ih plaća po satu.

TE TVRDNJE NISU U SUGLASJU s dokumentacijom i tvrdnjama izvora iz AKD-a koji navodi da je upravo sporno vrijeme potpisivanja aneksa Terešakova ugovora koji dopušta isplatu postotka od naplaćenog iznosa i to jer je potpisan nakon što je uplata prvog dijela AKD-a potraživanja već bila izvršena.

“Morate znati da se u trenutku potpisivanja aneksa nije moglo znati da će naplata biti dovršena do kraja 2015. i direktorica je smatrala da joj se više isplati platiti 5 posto nagrade, nego plaćati po satu dva odvjetnička ureda jer se proces mogao odužiti još nekoliko mjeseci. Napomenuo bih i da je prije nego što sam preuzeo slučaj prijetila zastara i da je malo nedostajalo da AKD ostane bez milijun i pol eura. Nitko nije prstom maknuo za taj slučaj i da direktorica Anita Perković-Škalic nije odlučila angažirati moj ured, vjerojatno bi AKD ostao bez novca. Nekim ljudima u AKD-u smetalo je to što je do naplate došlo jer se tako otkrila njihova nesposobnost”, rekao nam je Terešak koji je i u razgovoru za Nacional za sve probleme okrivio šeficu pravne službe AKD-a Željku Kovačić. Terešak je i za Nacionalu ispričao da je Željka Kovačić bila bliska HDZ-u i da je na njeno insistiranje on angažiran u AKD-u. Po njegovim navodima, Željka Kovačić željela je iskoristiti njegovo poznanstvo s bivšim političkim tajnikom HDZ-a Tomislavom Čuljkom kako bi napredovala i unutar stranke i u AKD-u.

  • ANEKS UGOVORA između AKD-a i Terešaka potpisan je 19. studenoga, a platni nalozi iz Makedonije koji su poslani kao dokazi o uplati, potvrđuju da se novac transferirao nekoliko dana prije nego što je potpisan taj aneks

“NAKON ŠTO JE SHVATILA da od mene nema neke koristi i da moje veze u HDZ-u nisu tako jake kako je ona mislila, preko noći se okrenula, žalila se Orepiću i zbližila se s ekipom Mosta. Ubrzo je stigla i ta prijava te je pokrenuta i istraga, a Orepić je smijenio možda i najuspješniju ravnateljicu u povijesti tvrtke. Cijela ova hajka je rezultat ambicije jedne osobe da zauzme mjesto ravnateljice i potreba političkih struktura da ponovno zavladaju ovom tvrtkom”, rekao je Terešak i dodao da je Anita Perković-Škalic vrlo dobro obavljala svoj posao te da je bila neovisna od svih političkih struktura, iako ju je na to mjesto postavila vlada Zorana Milanovića. “Koliko je meni poznato, ona nije član nijedne stranke i bila je jedna od rijetkih osoba u toj tvrtki koja je znala što radi, što se vidi i iz poslovnih rezultata tvrtke i dobiti koju je ostvarila. Iz te dobiti krpala je i rupe tvrtki kćeri AKD-a, AKD zaštite i Hrvatskog novčarskog zavoda. Zanimljivo je da na čelu tih tvrtki sjede ljudi koji imaju veće plaće od Anite Perković-Škalic, a potpuno su nesposobni i stvaraju ogromne gubitke”, kazao je Terešak.

ON NE VJERUJE NI U SLUŽBENO OBJAŠNJENJE ministra unutarnjih poslova Orepića o smjeni Anite Perković-Škalic. I član Predsjedništva SDP-a Peđa Grbin nedavno je više puta prozvao ministra Orepića da je prekršio zakon kada je kao tehnički ministar smijenio direktoricu te je tvrtku ostavio bez vodstva, do uspostave nove vlade nakon izbora u rujnu, jer tehnička vlada nema ovlasti postavljati novu upravu AKD-a. Nakon što ga je Grbin javno kritizirao, Orepić je o smjeni Anite Perković-Škalic također javno progovorio.

Rekao je da je direktorica AKD-a smijenjena jer je otkriveno da je u studenom prošle godine potpisan aneks ugovora po kojem je dobila pravo na veliku otpremninu u slučaju smjene. “Primjer je to tipičnog ‘padobranskog ugovora’, čija se novčana vrijednost kreće od nekoliko desetaka do više stotina tisuća kuna, a pojedine su odredbe i kumulativne. Sva ta prava i odredbe ne mogu biti opravdane nikakvim uobičajenim poslovnim praksama, nego je riječ isključivo o iskorištavanju pozicije”, izjavio je prošlog tjedna za Večernji list tehnički ministar unutarnjih poslova Orepić. Međutim, Terešak, odvjetnik HDZ-a u slučaju Fimi medija, tvrdi da u tom ugovoru ne postoje te odredbe i priznaje da je on sam pomagao Aniti Perković-Škalic u njegovu sastavljanju.

“Ne postoje odredbe o otpremnini i zanimljivo mi je da se sada to spominje, a nitko se nije javljao kada su u toj tvrtki ljudi odlazili u mirovinu s 300 tisuća kuna otpremnine. Prava istina je ta da je bivša direktorica imala nepovoljniji ugovor nego neki voditelji sektora”, tvrdi Terešak.

I DOK TEREŠAK BRANI SMIJENJENU DIREKTORICU, Orepić je ustvrdio da njena smjena “nema političkih konotacija, nego je isključivo usmjerena na sprječavanje daljnjih štetnih radnji unutar AKD-a”. Koje su to radnje Orepić nije precizirao, ali je teško vjerovati da bi kao tehnički ministar smijenio uspješnu ravnateljicu samo zbog sporne odredbe o visini njene otpremnine u ugovoru. Izvori iz AKD-a tvrde da je do njene smjene došlo dobrim dijelom i zbog spornih detalja u suradnji između AKD-a i Terešaka koje su njih dvoje, kako se tvrdi, dogovorili na način da se pomogne Terešaku i ošteti AKD. U Mostu su uvjereni kako će policija upravo na ovom primjeru uspjeti pokazati da kadrovi SDP-a i HDZ-a mogu izuzetno dobro surađivati kada usklade svoje interese na štetu državnih tvrtki.

‘Netočno je da je AKD angažirao odvjetnika Terešaka na preporuku Željke Kovačić’

„Dana 19. srpnja 2016. godine u Nacionalu br. 951 pod naslovom „POLICIJA SUMNJA da je AKD odvjetniku HDZ-a nelegalno isplatio 660 tisuća kuna honorara“ na stranicama 12. i 13. objavljene su netočne i neprovjerene tvrdnje odvjetnika Vladimira Terešaka kojima je narušen ugled i čast gospođe Željke Kovačić, direktorice Sektora pravih poslova Agencije za komercijalnu djelatnost d.o.o. ( dalje: AKD d.o.o. ).

Netočna je tvrdnja da je AKD d.o.o. 2015. godine angažirao odvjetnika Vladimira Terešaka na preporuku Željke Kovačić a s ciljem da za uzvrat odvjetnik Terešak, kako si u tekstu sam laska „glavni odvjetnik HDZ-a“ preko svog poznanstva s bivšim političkim tajnikom HDZ-a Tomislavom Čuljkom pomogne gđi Kovačić u političkoj promociji unutar HDZ-a te da potom gđa Kovačić preuzme položaj glavne direktorice AKD d.o.o.umjesto gđe Anite Perković Škalić.

Gđa Kovačić kao direktorica Sektora pravnih poslova nije bila ovlaštena samostalno angažirati odvjetnički ured već isključivo kontaktirati odvjetnika kojeg je predhodno izabrala glavna direktorica AKD d.o.o.

Gđa Kovačić nije od odvjetnika Terešaka tražila uslugu u smislu političke ili bilo kakve druge intervencije niti je s obzirom na svoj položaj u AKD d.o.o. bila u mogućnosti da bi takvu intervenciju nagradila angažiranjem odvjetnika Terešaka na poslovima zastupanja AKD d.o.o.

S poštovanjem,

Odvjetnik Marko Fak, Odvjetničko društvo

Gjurašić, Fak & Partneri d.o.o.

Komentiraj

Source:BORIS BILAS I BERISLAV JELINIĆ