Ministrica priznala da HRT krši zakon jer radi bez Strategije, a u slučaju Zovka ništa ne poduzima

Nacional je u srijedu, u vezi ponovnog otkaza koji je novinar HRT-a Hrvoje Zovko dobio na javnoj televiziji, iako je već jednom sudskim putem bio vraćen na posao, u slučaju gdje postoje dvostruki kriteriji, uputio pitanja Ministarstvu kulture i medija na čelu s Ninom Obuljen Koržinek. Iz odgovora Ministarstva proizlazi da se ne žele dublje petljati u situaciju na HRT-u.

Optužbe za seksualno uznemiravanje protiv Stipića vodstvo HRT-a mjesecima je zataškavalo i ignoriralo, a Zovku su dali otkaz zbog povišenog tona

Postavili smo im sljedeća pitanja, evo što su odgovorili:

Podržavaju li Ministarstvo kulture i Vlada potez rukovodstva HRT-a koje je ponovno uručilo otkaz novinaru Hrvoju Zovku – ujedno i predsjedniku HND-a kao strukovne organizacije – i to temeljem anonimne prijave, dok istovremeno to isto rukovodstvo tolerira optužbe protiv ravnatelja Poslovanja Mislava Stipića koje su njima izravno prijavljene pod imenom i prezimenom za seksualno uznemiravanje i mobing (opravdavajući se time da te optužbe nisu prijavljene povjerenicima – iako je u jednom od slučajeva za mobing slučaj prijavljen i povjereniku)?

 Ministarstvo kulture i medija osuđuje svaki oblik nasilja i zlostavljanja. Smatramo da svaku optužbu treba istražiti i ako se pokaže osnovanom na odgovarajući način, sukladno zakonskim propisima sankcionirati. Zalažemo se za jasnije propisivanje procedura i jednako postupanje u svakom slučaju sumnje na nasilje, kako u slučaju HRT-a, tako i u svakoj drugoj instituciji. Istovremeno, poštujući presumpciju nevinosti, ističemo da svatko mora imati jednako pravo na očitovanje i iznošenje obrane. Napominjemo da smo s detaljima postupanja u slučaju otkaza Hrvoju Zovku upoznati putem medija te još jednom ističemo važnost ujednačenog postupanja prema svim zaposlenicima.

Hrvoje Zovko već je jednom dobio otkaz na HRT-u, temeljem sličnih optužbi, također u mandatu vaše Vlade, i sudskim je putem vraćen na posao. Sada je ponovno dobio otkaz – po vrlo sličnom principu – ponovno u mandatu vaše Vlade.

Podržava li time vaša Vlada takvo obračunavanje s novinarima – budući da je riječ o anonimnoj prijavi navodnih događaja od prije 4 godine gdje Hrvoju Zovku nije dana niti prilika da usmeno iznese svoju obranu niti da pozove svjedoke – niti su se slučajem bavili povjerenici? Naime, dok je za slučajeve prijava Mislava Stipića radi seksualnog uznemiravanja glavni ravnatelj Kazimir Bačić tvrdio da ti slučajevi nisu prijavljeni povjerenicima te ih time on zapravo ne smatra niti prijavljenima iako je osobno bio informiran o svemu – u slučaju ‘prijave’ protiv Hrvoja Zovka ta prijava također nije išla preko povjerenika pa ju je glavni ravnatelj svejedno uzeo u obzir – i odmah revno uručio novinaru otkaz.

Istovremeno, postupak protiv Mislava Stipića nikada nije ni pokrenut za puno teže optužbe osoba pod imenom i prezimenom.

Ističemo da je Zakonom o Hrvatskoj radioteleviziji propisano da je HRT u obavljanju svoje djelatnosti neovisan o bilo kakvom političkom utjecaju i pritiscima promicatelja komercijalnih interesa te slijedom toga ni Vlada Republike Hrvatske ne može nadzirati HRT niti utjecati na poslovne odluke. Međutim, smatramo da se svaki slučaj prijave nasilja treba istražiti i to na temelju jasno propisanih i javno objavljenih kriterija koji moraju biti jednako primjenjivi na sve zaposlenike HRT-a. Ministarstvo kulture i medija mišljenja je, da konkretan i obrazložen odgovor o postupanjima u slučajevima navedenim u vašem pitanju mora dati rukovodstvo HRT-a.

Jesu li ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek i premijer Andrej Plenković upoznati s činjenicom da rukovodstvo HRT-a koje je uručilo Zovku otkaz istovremeno već godinama krši zakon i statut HRT-a jer već tri godine posluje bez Strategije poslovanja koju je glavni ravnatelj HRT-a po Statutu HRT-a dužan izraditi za razdoblje od pet godina?

Sukladno Statutu HRT-a glavni ravnatelj HRT-a utvrđuje strategiju poslovanja i razvoja HRT-a tijekom prve godine mandata za razdoblje od pet godina, uz suglasnost Nadzornog odbora HRT-a i Programskog vijeća HRT-a. Nadalje, Zakon o HRT-u daje ovlast Nadzornom odboru i tijelu nadležnom za izbor Glavnog ravnatelja utvrđivanje obavljaju li se sve dužnosti sukladno Zakonu, odnosno Statutu HRT-a. Stoga očekujemo da se ovo pitanje raspravi u okviru nadležnih tijela.

Jesu li ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek i premijer Andrej Plenković upoznati s dopisom Nadzornog odbora HRT-a Saboru (koji je upućen na znanje i premijeru), a vezano uz promjenu statusa HRT-a i upis u Registar neprofitnih organizacija bez znanja i odobrenja Nadzornog odbora HRT-a, a i bez da je prezentirana financijsko-pravno-ekonomska analiza i učinci te promjene na ukupno poslovanje HRT-a (o čemu je pisao i Nacional), je li se premijer informirao o tom problemu te što planira poduzeti?

Ministarstvo kulture i medija zaprimilo je očitovanje HRT-a i Ministarstva financija vezano za uvođenje neprofitnog računovodstva, a o tome je na svojoj sjednici raspravljao i Odbor za informiranje, informatizaciju i medije Hrvatskoga sabora te prihvatilo mišljenje Ministarstva financija, a u svome očitovanju Ministarstvo financija navelo je da se promjenom računovodstvenog sustava i upisom u Registar neprofitnih organizacija ne mijenja formalno-pravni status HRT-a, niti ta činjenica ima bilo kakav utjecaj na financiranje i poslovanje HRT-a.

Što konkretno ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek i premijer Andrej Plenković planiraju poduzeti vezano uz nezakonito ponašanje rukovodstva HRT-a te primjenjivanje dvostrukih kriterija i ovakav način obračunavanja s novinarima?

 Kao što je navedeno, Vlada nema ovlasti za poduzimanje radnji vezano za poslovanje HRT-a te tako ne može naložiti određena postupanja HRT-u. Očekujemo da rukovodstvo HRT-a javnosti jasno i nedvosmisleno objasni postupke i svoje odluke. Ukoliko bi se u bilo kojem postupku HRT-a utvrdile nepravilnosti, tijela nadzora mogu poduzeti zakonom predviđene korake.

Komentiraj