Za Rubensa je Italija bila poticaj za stvaranje majstorskih djela baroknog stila

Peter Paul Rubens rodio se 28. lipnja 1577. godine u Siegenu u Flandriji u obitelji Jana Rubensa i Marije Pypelincks, gdje su oba roditelja bili kalvinisti. Kalvinizam je teološki sistem i pristup kršćanskom životu koji naglašava vladavinu Boga nad svim stvarima. Ova varijanta protestantizma je nazvana po francuskom reformatoru Jeanu Calvinu.

U Antewerpenu, Rubens je završio humanističko obrazovanje te je učio latinski. Sa samo četrnaest godina započeo je umjetničko obrazovanje kod najboljih gradskih slikara tog doba. Treba napomenuti kako se veći dio njegovog obrazovanja sastojao u kopiranju ranijih djela kao što su drvorezi Hansa Holbeina mlađeg i grafike Marcantonia Raimondija prema Rafaelu.

Nakon što je završio naukovanje, 1600. godine putuje u Italiju, gdje se u Veneciji susreće s djelima Tiziana, Veronesea i Tintoretta. Možemo reći kako su ti veliki umjetnici imali značajan utjecaj na Rubensa i njegove početke. Od 1604. godine vrijeme provodi u Mantovi, Genovi i Rimu gdje je naslikao brojne portrete koji će kasnije utjecati na rad slikara poput Antony van Dycka, Joshue Reynoldsa i Thomasa Gainsborougha.

Italija je uvelike utjecala na njegov rad i doprinijela nekim od najvećih djela koje stvorio, a svakako treba izdvojiti ulje na platnu, čuvenu “Markizu Brigidu Spinolu-Doriu” koja se danas nalazi u Nacionalnoj galeriji u Washingtonu, zatim  djelo “Samson i Dalila”, isto tako ulje na platnu izloženo u Nacionalnoj galeriji u Londonu te “Uznesenje Djevice”, ulje na dasci koja se nalazi u Gospinoj katedrali u Antewerpenu.

Komentiraj