Udruga B.a.B.e. pozvale žene žrtve online nasilja da ga prijave

Povodom početka projekta “SURF and SOUND” i sveobuhvatne borbe protiv online nasilja prema ženama Udruga B.a.B.e. u četvrtak je pozvala žrtve da prijave online nasilje.

“Projektom SURF and SOUND – Support, Unite, Respond, Fight to Stop Online violence sustavno ćemo raditi kroz sveobuhvatan pristup sa svim važnim dionicima, kako bismo umanjile pojavu online nasilja prema ženama u društvu”, izjavila je Zdravka Sadžakov, koordinatorica udruge B.a.B.e.

U udruzi su istaknuli da je, s obzirom na veliki utjecaj društvenih mreža i digitalne tehnologije na komunikaciju u današnjem svijetu, izloženost online nasilju za žene velika. Žene u online svijetu imaju 27 puta veću šansu biti uznemiravane, a online nasilje događa im se u izrazito ranoj dobi.

“Svaka peta mlada žena u dobi od 18 do 29 godina trpi online seksualno uznemiravanje, a velika većina njih trpi i seksualno ili fizičko nasilje od strane intimnog partnera”, upozorila je u priopćenju udruga B.a.B.e.

Online nasilje prema ženama najčešće se manifestira u obliku objavljivanja intimnih fotografija ili snimki na internetu te društvenim mrežama, a kako ističu iz Udruge, žene se zbog ustaljenih stereotipa i neupućenosti javnosti suočavaju s društvenom osudom i isključivanjem te prebacivanjem odgovornosti s nasilnika na žrtvu porukom ‘sama si kriva’.

Žrtve se za pomoć mogu obratiti udruzi na broj telefona 01 4663 666 ili e-mail: [email protected]

Komentiraj