Superkompjuteri i znanstvenici zajedno u borbi protiv virusa

Pixabay/skeeze

Superkompjuteri pomažu europskim znanstvenicima u borbi protiv virusa i razvoju novih generacija lijekova. Institut IRB u Barceloni (Institute for Research in Biomedicine) se koristi četvrtom verzijom superkompjutera Mare Nostrum u znanstvenom radu. Mare Nostrum ima velike mogućnosti, a koriste ga i metorološke institucije.

Mnoga otvorena pitanja su pred molekularnim biolozima. Od eksperimenata s odgovarajućom terapijom, cjepivom, do predviđanja kako će se promatrani i simulirani virus razvijati, na koji način bi se mogao prenijeti na životinje i kakvi su simptomi.

Informatičari, bilozi i biofizičari u Stockholmu se bave kompjuterskim simulacijama virusa. Erik Lindahl, profesor sa Sveučilišta u Stockholmu, ističe da je simulacija metoda, koja otkriva znanstvenicima ono što se drugim eksperimentima ne može vidjeti. Kompjuterske biomolekularne simulacije imaju veliku primjenu u farmaceutskoj industriji. Za deset godina se očekuje nova generacija lijekova.

Na kraju priologa je istaknuo da je Europa jedna od predvodnica u industriji softwarea za kompjutere i superkompjutere.

Komentiraj