Retrospektiva keramike Ede Murtića u MUO

HINA/ Daniel KASAP

Retrospektivna izložba keramika istaknutog hrvatskog umjetnika Ede Murtića, koja se otvara u subotu, 14. studenog u Muzeju za umjetnost i obrt (MUO), prvi put cjelovito predstavlja taj manje poznati dio njegova bogatog i svestranog stvaralašta.

Keramika zauzima posebno mjesto u Murtićevu opusu,  ostvarenom u raznim umjetničkim tehnikama. Na izložbi u MUO naglasak je na muralima nastalima zadnjih godina njegova stvaralaštva, kao dio ciklusa “Nova apstrakcija”, koji se predstavlja kroz modele, skice i fotografije te originalne murale, ploče i tanjure iz tog ciklusa.

Najavljujući i jedan od segmenata svoje buduće djelatnosti, Fundacija predstavlja keramike u ediciji, izvedene u produkciji Fundacije prema predlošcima i skicama koje je Edo Murtić izradio u periodu od 1998. do 2000., ne dočekavši njihovu realizaciju.

“To je prvi put da smo retrospektivno objedinili očevu keramiku s radovima iz Fundacije Murtić i privatne zbirke obitelji Pavić, dok je dio izložen u javnim prostorima, s obzirom da ga se ne može dislocirati, predstavljen kroz video i foto radove”, rekao je umjetnikov sin Ranko Murtić u ime Fundacije.

 

  • “Jako je volio keramiku, a njegova velika strast prema njoj vidi se u izloženim radovima”, rekao je prilikom obilaska izložbe za novinare Murtić, koji je sa Zvonkom Makovićem i autor koncepcije izložbe u MUO.

 

Kao još jednu potvrdu posebnog Murtićevog odnosa prema keramici, naveo je što je njegov otac u toj tehnici stvarao i u kasnim godinama, osobno u tvornicama pored visokih peći. “Iako keramika ima dekorativan moment, uvijek mu je bilo važno te radove promišljati slikarski”, dodao je.

Murtić je objasnio kako Fundacija nastoji prikazati suštinu ostavštine njegova oca i revalorizirati umjetnine koje posjeduje u zbirci. “Ovo je lijep trenutak jer možemo pokazati jedan cjelovit segment njegova stvaralaštva”, istaknuo je.

Po njegovim riječima, Fundacija pokušava zadržati kontinuitet da se svake godine objedini novi dio Murtićeve ostavštine, iduće godine trebale bi biti dovršene pripreme za izložbu i prateću knjigu iz posljednjeg Murtićevog tematskog opusa “Nove apstrakcije”, a radi se i na monografiji posvećenoj Edi Murtiću (1921.-2005.), s obzirom da ona još ne postoji.

Najavio je i da Fundacija priprema i monografiju ikoničke izložbe “Murtić u Sarajevu”, što je bila poseban site specific projekt koji se kasnije referirao u kolekciji ratnih ciklusa.

Ravnatelj MUO-a Miroslav Gašparović podsjetio je na dugu povezanost Murtića i tog zagrebačkom muzeja. “Jedna od njegovih najvećih retrospektiva bila je upravo ovdje 1990. godine, i to u cijelom prostoru muzeja, no i ranije, tijekom više desetljeća intenzivno surađivao s Muzejem”, rekao je.

“Keramika nam je osobito važan segment njegova opusa jer nikada dosad nije bila stavljena u prvi plan, već uvijek u retrospektivama kao ‘nešto što također radi'”, napomenuo je Gašparović.

“Kao što se može vidjeti na izložbi, ostvario je monumentalne radove i briljantno koristio slikarstvo u keramici, sve tehničke karakteristike, keramičku boju, način pečenja, maksimalno je koristio ne bi li dobio što jači efekt”, naglasio je.

 

  • Povjesničar umjetnosti Zvonko Maković, ustvrdio je u predgovoru kataloga kako se Murtićevi radovi u keramici i emajlu osobito izdvajaju među brojnim žanrovima i tehnikama.

 

Ti radovi nose sve osobine koje susrećemo na slikama, ali imaju i nedvosmislenu utilitarnu, štoviše dekorativnu dimenziju, a odaju i prepoznatljiv intenzitet boje, žestinu kakvu nalazimo i na slikama, zapisao je, među ostalim, Maković.

Po njegovim riječima, izložba Murtićevih keramičkih radova otkriva važan segment prisutan u njegovu djelu koji dosada nije bio pokazan kao cjelina, a nikada niti izlagan kao relevantna umjetnička građa.

Izložba u MUO bit će otvorena do 3. siječnja iduće godine.

Komentiraj